Goedkeuring CRM: Moment om kansen voor toekomstgericht energiesysteem te grijpen

Vandaag keurde het federale parlement de kaderwet goed voor de invoering van een capaciteitsondersteuningsmechanisme (CRM). De milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en Inter-environnement Wallonie vragen een minimale en toekomstgerichte invulling van het CRM. Dit moet er ook voor zorgen dat de factuur voor de consument betaalbaar blijft. Sara Van Dyck: “De belangrijkste beslissingen volgen nu in de verdere uitvoeringsbesluiten. Het is cruciaal dat het parlement en de regering bij de uitwerking prioriteit geven aan de meest innovatieve technologieën zoals vraagbeheer, opslag en warmtekrachtkoppeling en nieuwe gascentrales tot een minimum beperken.” 

Jan Vande Putte van Greenpeace: “Zij die binnen de regeringen nog rekenden op het verder verlengen van de kerncentrales worden vandaag geconfronteerd met een harde realiteit: Engie sluit éénzijdig minstens 5 van de 7 reactoren. De overige twee kunnen geen betrouwbare stroom meer verzekeren en vergen subsidies van ongekende hoogte bij verlenging”. Volgens de milieuorganisaties moeten nu op de valreep noodmaatregelen genomen worden om de bevoorradingszekerheid te garanderen, die we hadden kunnen vermijden als de regering bij haar aanvang meteen aan de slag was gegaan. 

 

Kernuitstap

Meer over Kernuitstap