Grijswaterbesluit uitgebreid op vraag van Minaraad

De Vlaamse regering besliste vorige week om het grijswaterbesluit uit te breiden. Grijs water is een verzamelnaam voor water dat wordt gewonnen uit regenwater, oppervlaktewater of afvalwater. Via het grijswaterbesluit wou de Vlaamse regering een alternatief bieden aan bedrijven die vandaag grote hoeveelheden grondwater gebruiken uit bedreigde lagen (in eerste instantie De Sokkel). Er werden subsidies vrijgemaakt om deze alternatieve waterbron te ondersteunen. Het besluit bleek echter maar een mager beestje. Sinds de invoering ervan is welgeteld één project goedgekeurd, een project dat overigens over drinkwater ging. De drinkwatermaatschappijen, de enigen die onder het huidige besluit een project kunnen opzetten, hebben daarbuiten geen enkel initiatief genomen.

In het advies van de Minaraad van 19 februari 2009 vroeg de raad dan ook unaniem om het grijswaterbesluit aan te passen zodat ook andere initiatiefnemers (bvb Aquafin) en doelgroepen (bvb landbouwbedrijven) in aanmerking komen. Vorige week nam de Vlaamse regering een beslissing in die zin. Voor die van kracht wordt, zijn er nog enkele procedurehordes te nemen. Bond Beter Leefmilieu hoopt dat we hiermee een stap verder zijn in de richting van een duurzaam watergebruik.

 

Waterkwaliteit