Groei van de bevolking vraagt om doordachte ruimtelijke planning

De studiedienst van de Vlaamse Regering maakt vijfjaarlijks een voorspelling op van de evolutie van de bevolking en de huishoudens voor Vlaamse steden en gemeenten. De nieuwe voorspellingen voor de periode van 2009 tot 2030 werden vorige week bekend gemaakt. Hieruit blijkt dat de bevolking in Vlaanderen nog gevoelig zal groeien: tegen 2030 wordt een stijging met ongeveer 7% verwacht, waardoor de bevolking zal stijgen tot 6,6 miljoen inwoners. In 9 op de 10 gemeenten verwacht de studiedienst een aangroei van de bevolking. Vooral de grootsteden Antwerpen en Gent kennen een sterke toename.

Het aantal huishoudens zal naar verwachting stijgen van 2,58 miljoen naar 2,91 miljoen in 2030 (+13%), met vooral een sterke toename van alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens. Deze toename zal ook tot gevolg hebben dat er ongeveer 300.000 nieuwe woongelegenheden moeten bijkomen. Om ervoor te zorgen dat Vlaanderen niet helemaal volgebouwd raakt, zal dat op een verstandige manier moeten gebeuren. In de eerste plaats moet ingezet worden op kernversterking. Uit eerdere cijfers van de Vlaamse Regionale Indicatoren blijkt dat er nog 40.000 ha grond beschikbaar is in woongebieden. Daarop kunnen bij benadering 800.000 woningen worden gebouwd. Dat zou dus ruimschoots moeten volstaan om de verwachte groei van de bevolking op te vangen en maakt het verder verkavelen van open ruimte overbodig.

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen