Scheepvaart biobrandstoffen Shaah Shahidh

Grote scheepvaartbedrijven en milieu-organisaties zijn het eens: het is hoog tijd dat de EU biobrandstoffen achterwege laat en zich focust op werkelijk duurzame alternatieven. © Shaah Shahidh

Groene waterstof en ammoniak zijn de toekomst, aldus scheepvaartindustrie

Grote scheepvaartbedrijven en milieu-organisaties zijn het eens: het is hoog tijd dat de EU biobrandstoffen achterwege laat en zich focust op werkelijk duurzame alternatieven. © Shaah Shahidh

In een brief gericht aan de Europese Commissie hebben prominente marktspelers en milieu-activisten een sterk signaal gegeven over de toekomst van de scheepvaartsector. Onder meer scheepvaartbedrijven DFDS, CMB, Viking Cruises, handelaar Trafigura en de ngo Transport & Environment verklaren dat waterstof en ammoniak een duurzame én haalbare oplossing bieden, in tegenstelling tot de zogenaamde ‘biobrandstoffen’. Ze pleiten ervoor om dat ook op te nemen in de op til zijnde Europese maritieme brandstofwet. 

De ondertekenaars vragen aan de EU om het scheepsgebruik van groene waterstof en ammoniak op te nemen in het toekomstige FuelEU Maritime Initiative. Deze maritieme brandstofwet zal alle schepen binnen de EU-handel geleidelijk doen overschakelen naar duurzame brandstofalternatieven.

Wat zijn duurzame brandstoffen voor de scheepvaart?

De brief positioneert zich eerst en vooral tegen het gebruik van biobrandstoffen. Dit omdat biobrandstoffen geen duurzame oplossing bieden. De eerste generatie biobrandstoffen op basis van gewassen stoten namelijk nog meer uit dan klassieke fossiele energiebronnen, terwijl geavanceerde (de zogenaamde tweede generatie) biobrandstoffen onvoldoende beschikbaar zijn. Deze laatste worden niet gemaakt uit voedselbronnen, maar wel op basis van specifieke energiegewassen (zoals wilgen en houtsnippers) of bijvoorbeeld dierlijk vet en gebruikte frituurolie.

Groene waterstof en ammoniak kunnen daarentegen opgeschaald worden om aan de energievraag van de globale industrie te voldoen. Bovendien is het mogelijk om zelfs de grootste schepen hiermee aan te drijven. De ondertekenende partijen stellen vast dat het hoog tijd is dat de EU biobrandstoffen achterwege laat en zich focust op werkelijk duurzame alternatieven.

Waterstof- en ammoniakproductie voor de scheepvaartsector moeten fors opgeschaald worden. Een kans voor de Europese arbeidsmarkt.

Wat is het prijskaartje?

Beleidsmakers moeten potentiële investeerders aanmoedigen om zich volgende maand te richten op hernieuwbare (op elektriciteit gebaseerde) waterstof en ammoniak, wanneer de EU de maritieme brandstofwet zal voorstellen. Indien alle schepen die goederen in of naar de EU vervoeren geleidelijk aan deze switch moeten maken, zullen investeerders voldoende zekerheid hebben om zich met een gerust hart achter deze projecten te scharen.

Wereldwijd zal er een kapitaalinvestering nodig zijn van 1,4 biljoen euro om de nodige waterstof- en ammoniakproductie te realiseren voor de scheepvaartsector. Dit is echter het ideale moment voor de Europese Commissie om nieuwe arbeidsmogelijkheden te creëren en duurzame economische groei te verwezenlijken. Twee doelstellingen die bovendien kaderen binnen de ambities van de Europese Green Deal (2019).

De Commissie zal het FuelEU Maritime Initiative in april voorleggen. De scheepvaartsector is verantwoordelijk voor zo’n 13% van alle broeikasgasemissies van de Europese transportsector.

Hieronder een overzicht van de ondertekenaars:

* Deze tekst kwam tot stand met de hulp van Niko Vandebos, stagiaire bij BBL

Vrachtverkeer Biomassa & biobrandstoffen

Meer over Vrachtverkeer, Biomassa & biobrandstoffen