Het tijdperk van dure hernieuwbare energie ligt achter ons

Studie wijst op belang nationaal energiepact, hernieuwbare energie en energiebesparing

Het tijdperk van dure hernieuwbare energie ligt achter ons. Dat blijkt uit energiescenario Our Energy Future”, een studie in opdracht van Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en WWF. In deze studie brengt studiebureau 3E de Belgische elektriciteitssector tot 2030 in kaart. De presentatie vond plaats in gezelschap van Jacques Vandermeiren (Elia), Christ’l Joris (Agoria), Rudy De Leeuw (ABVV) et Jan Turf (ODE Vlaanderen). 

Het Belgische energiebeleid bevindt zich op een kantelpunt. De aanwezigen benadrukten dat nu het moment is dat België moet inzetten op een nationaal energieakkoord tussen producenten, netwerkbeheerders, consumenten, vakbonden en milieuorganisaties. De studie geeft aan dat hernieuwbare energie en energiebesparing hierbij centraal moeten staan. Dit is niet alleen nodig in het licht van de klimaatverandering, maar ook nog eens de goedkoopste oplossing om onze energiebevoorrading te verzekeren.

“Niets doen is de slechtste optie” aldus Jan Turf, voorzitter van Ode Vlaanderen. “De richting die we moeten inslaan, is duidelijk. Het is nu belangrijk verstandig te investeren.” Jacques Vandermeiren: “Elia ondersteunt de roep om een gedragen energiepact. We moeten samen onze schouders zetten onder de energietransitie. Nu komt het erop aan deze gemeenschappelijke ideeën te concretiseren”.

N.B. Dit was het eerste deel van Our Energy Future. In het najaar volgt het tweede deel over energie-efficiëntie.

Windenergie