Hof van Cassatie beslist tot definitieve vernietiging milieuvergunning Uplace

Op 20 februari jongstleden verwierp het Hof van Cassatie het beroep van Uplace en minister Schauvliege tegen de uitspraak van de Raad van State over partijdigheid bij de beoordeling van de milieuvergunningsaanvraag van Uplace. Hiermee is de vernietiging van de milieuvergunning definitief. Bond Beter Leefmilieu was, samen met BRAL, Greenpeace, de provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten Vilvoorde en Leuven, tussenkomende partij bij Cassatie. 
 
Bond Beter Leefmilieu verwacht nu dat een nieuwe procedure wordt doorlopen voor een milieuvergunning, inclusief een nieuw openbaar onderzoek, zodat verenigingen en burgers hun bezwaren kunnen indienen en deze ook op hun waarde beoordeeld kunnen worden. Het zou na deze uitspraak onverantwoord zijn een nieuwe milieuvergunning af te leveren zonder nieuw openbaar onderzoek. 
 
Achtergrond

De Raad van State vernietigde vorig jaar de milieuvergunning voor Uplace omdat de Vlaamse regering niet onpartijdig handelde bij de beoordeling van de vergunningsaanvraag. In de brownfieldconvenant, de overeenkomst tussen de Vlaamse regering en Uplace voor de sanering van de gronden, waren immers dusdanig verregaande verbintenissen opgenomen dat de Vlaamse regering bijna niet anders kon dan de vergunning af te leveren. Daardoor kon de minister volgens de Raad van State niet meer onafhankelijk oordelen over de vergunningsaanvraag en kreeg Uplace een voorkeursbehandeling ten opzichte van andere bedrijven die een milieuvergunning nodig hebben. 

Shoppingcentra