Hoorzitting over nieuwe zeesluis Antwerpen | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Hoorzitting over nieuwe zeesluis Antwerpen

Erik Grietens

vrijdag 12 juni 2009

Dinsdag organiseerde de Mina-Raad Vlaanderen een hoorzitting over een mogelijke nieuwe zeesluis in de haven van Antwerpen. Het havenbestuur wil graag deze bijkomende sluis op de Linkeroever, omdat de dokken op Linkeroever nu enkel bereikbaar zijn via de Kallosluis. Als deze sluis uitvalt kan geen enkel schip de dokken nog bereiken. Een bijkomende zeesluis maakt het ook mogelijk om grotere schepen – ook containerschepen – tot aan de dokken te laten varen, wat voor een bijkomende economische impuls kan zorgen.

Tijdens de hoorzitting werd vooral ingegaan op het milieueffectenrapport en de kosten-batenanalyse. Twee waardevolle biotopen – een broedplaats voor meeuwen en voor de rugstreeppad – zouden verdwijnen voor de aanleg van de sluis. Daarvoor worden nieuwe natuurgebieden ontwikkeld, zowel op linker- als op rechteroever. Met de aanleg daarvan is men al gestart.

Belangrijkste vraag – waar trouwens geen antwoord op kwam – is de financiering van de sluis. Die zou minstens 600 miljoen euro kosten. Bovendien willen ook de havens van Gent en Zeebrugge een nieuwe zeesluis. De totale factuur zal dus in de miljarden lopen, terwijl de volgende Vlaamse regering door de crisis minder geld zal hebben en enkele miljarden zal moeten besparen…

Bond Beter Leefmilieu is op zich niet gekant tegen een nieuwe zeesluis voor de Waaslandhaven, aangezien deze sluis een belangrijk onderdeel is van een inbreidingsscenario voor de haven. Honderden hectaren bestaand havengebied kunnen dankzij de sluis verder economisch ontwikkeld worden, zonder dat de haven moet uitbreiden. BBL gaat dus enkel akkoord met deze nieuwe sluis, op voorwaarde dat afgezien wordt van het nieuwe Saeftinghedok. Voor dat nieuwe dok zou meer dan 1.000 hectare open ruimte opgeofferd moeten worden en zou Doel definitief van de kaart worden geveegd. Uit de MER blijkt bovendien dat als dit nieuwe containerdok zou aangelegd worden, heel de Antwerpse regio bovendien verstrikt raakt in congestie. En het daarbij horende fijn stof.