Iedereen gelijk voor de wet: Grondwettelijk Hof vernietigt levensduurverlenging kerncentrales Doel 1 en 2

We konden de rechtszaak opstarten dankzij 'kerncentraleslopers' die bijdroegen aan de crowdfunding.

Milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu en Inter-Environnement Wallonie zijn verheugd over de historische uitspraak van het Grondwettelijk Hof. Het Hof vernietigt de wet van 2015 over de levensduurverlenging van de kerncentrales van Doel 1 en 2, omdat er voorafgaand geen milieu-effectenrapport en raadpleging van de burger was. 

Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de kerncentrales van Doel 1 en 2 nu onrechtmatig opereren. Om ze in regel te stellen, moet er een milieu-effectenrapport (MER) opgesteld worden en een grensoverschrijdende publieke consultatie plaatsvinden vóór 31 december 2022. Anders moeten ze definitief dicht.

Dit arrest is ook cruciaal in het kader van het debat over de mogelijkheid om andere kerncentrales opnieuw langer open te houden dan gepland. “In de toekomst kan de federale overheid een beslissing over een levensduurverlenging van kerncentrales, die een mogelijk grote negatieve milieu-impact hebben, niet zomaar nemen. Burgers, zowel in België als in de buurlanden, hebben recht op inspraak. De effecten op het leefmilieu en de natuur moeten beoordeeld worden. Dat is volstrekt logisch want iedereen is gelijk voor de wet, ook Engie-Electrabel. Deze uitspraak is tekenend voor de onbezonnen aanpak in het federale energiebeleid: cruciale beslissingen doorstaan de juridische toets niet”, reageert Mathias Bienstman, beleidscoördinator van Bond Beter Leefmilieu.

“Zelfs om een windturbine te bouwen moet je eerst een MER opstellen”, legt Arnaud Collignon van IEW uit. “Het is logisch dat dat dan ook geldt voor de levensduurverlenging van risicovolle kerncentrales in een gebied met hoge bevolkingsdichtheid. Een incident in die centrales is niet onwaarschijnlijk, dat bewezen de vele gebreken van oude kerncentrales, waardoor die geregeld stilgelegd moeten worden.” 

De advocaten van BBL en IEW onderzoeken momenteel de details van de uitspraak.

Kernuitstap

Meer over Kernuitstap