Impact steenkoolcentrales op kwikvervuiling in stijgende lijn

Onderhandelaars van 140 landen hebben afgelopen februari afgesproken een actieplan op te stellen om de uitstoot van kwik wereldwijd in te perken. Het resultaat zal een wettelijk bindend protocol zijn over kwikuitstoot, erg vergelijkbaar met het Kyotoprotocol voor broeikasgassen. Ook de Verenigde Staten hebben zich achter het actieplan geschaard – een eerste bewijs van het nieuwe milieubeleid van Barack Obama. De VS hebben zich jarenlang verzet tegen een bindend protocol, maar zijn bereid tot onderhandelen. Naar alle waarschijnlijkheid worden de gesprekken dit jaar nog opgestart.

Het actieplan zal niets te laat komen. Als er niet snel wordt ingegrepen, dreigt de uitstoot van kwik de komende jaren niet te dalen, maar juist significant toe te nemen. Reden daarvoor is dat het gebruik van steenkoolcentrales voor de opwekking van elektriciteit wereldwijd aan een steile opmars bezig is. Nu al is 18% van alle kwikvervuiling afkomstig uit steenkoolcentrales. Tegen 2050 dreigt dat aandeel op te lopen naar 50%, met een quasi verdubbeling van de wereldwijde kwikuitstoot (van 2480 ton in 2006 naar 4860 ton in 2050). De onderzoekers publiceerden hun resultaten in het vakblad Environmental Science and Technology. De publicatie past in een groter onderzoeksproject dat de gevolgen van klimaatverandering op luchtverontreiniging in kaart moet brengen.

In tegenstelling tot fijn stof of PAKs breekt kwik niet af in de atmosfeer. Elke gram kwik die wordt uitgestoten, zorgt voor een blijvende vervuiling.

“Steenkoolcentrales vormen een groot probleem, besluiten de onderzoekers, “We moeten snel manieren vinden om de kwikuitstoot aan banden te leggen.”

Desinvestering uit fossiele energie