Industriecommissie van Europees Parlement wil doelstellingen biobrandstoffen bijsturen

Op 11 september boog de Commissie Industrie en Energie (ITRE) van het Europese Parlement zich over een voorstel tot bijsturing van de doelstelling  inzake hernieuwbare brandstof voor het verkeer. De Europese Commissie had voorgesteld om het verkeer tegen 2020 tenminste op 10% biobranstoffen te laten rijden. ITRE wil nu dat 4% wordt verkregen via 'tweede generatie biobrandstoffen' of elektriciteit van hernieuwbare oorsprong. Tweede generatie biobrandstoffen hebben minder milieu-impact dan deze van de eerste generatie. Ze zijn onder meer afkomstig van reststromen van de landbouw - zoals bijvoorbeeld maïskolven - maar ook houtpellets en dergelijke kunnen in aanmerking komen. Momenteel zijn die als tweede generatie brandstoffen nog niet commercieel beschikbaar.

Tegen 2015 zou een eerste tussendoel moeten worden bereikt: 5% biobrandstof, waarvan 1% tweede generatie of elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. ITRE plant in 2014 een evaluatie, met het oog op een eventuele bijsturing van de doelstellingen voor 2020. Onder meer de evoluties inzake de tweede generatie biobrandstoffen zal daarbij worden bekeken.

De voorbije maanden kwamen biobrandstoffen in een negatief daglicht te staan. Vooral de eerste generatie biobrandstoffen liggen zwaar onder vuur. Studies van toonaangevende wetenschappelijke instellingen wijzen op de concurrentie met voedselgewassen, de negatieve impact op biodiversiteit en de twijfelachtige CO2-winst die ermee geboekt kan worden.

Biobrandstoffen mogen volgens ITRE enkel in aanmerking komen indien ze 45% minder CO2 uitstoten dan fossiele brandstoffen. In 2015 moet dit percentage nog verder worden opgetrokken tot 60%. Om rekening te houden met de indirecte milieu-impact,  is het idee gelanceerd om een risico-factor (risk adder) in te voeren. Een symbolische daad weliswaar, want op korte termijn zou die gelijk gesteld worden aan nul…

Volgende stap in dit dossier is de Raad van Milieuministers op 20 en 21 oktober 2008.

 

Biomassa & biobrandstoffen