Inspiratieboek boordevol tips voor duurzaam lokaal bestuur

De toekomst ligt in lokale handen. De Vlaamse milieubeweging maakte een inspiratieboek op voor een lokaal duurzaam beleid, in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Als burger, vrijwilliger bij een lokale natuur- en milieuvereniging of als lid van de milieuraad kun je met dit inspiratieboek aan de slag om voorstellen te formuleren voor jouw lokale beleidsmakers. 

Gemeente voor de Toekomst