Jaargrens fijn stof nu reeds overschreden

Vorige week al werd de jaargrens voor fijn stof doorbroken in Vlaanderen. En we zijn nog maar april… Volgens de Europese fijn stof-richtlijn mag de dagnorm voor fijn stof  - 50 microgram/m³ - maximaal 35 keer per jaar overschreden worden. Op de meetpost in Ruisbroek werd vorige week de 36ste overschrijding genoteerd. De week daarvoor was de meetpost in Luik al door de grens gegaan. Op verschillende andere meetposten, onder meer in de Gentse kanaalzone en nabij de Antwerpse haven, is het een kwestie van dagen vooraleer de jaargrens wordt doorbroken.

Het wordt een jaarlijkse traditie dat de jaargrens al in de eerste maanden van het jaar doorbroken wordt. De twee voorgaande jaren was dat in mei het geval, nu al een maand eerder. We gaan er dus niet op vooruit. Het zou nu stilaan duidelijk mogen worden dat de voorbije “Actieplannen fijn stof” weinig of geen zoden aan de dijk zetten. Zoals BBL al meermaals schreef, bevatten die actieplannen weinig concrete maatregelen, maar vooral bijkomend studiewerk, overleg, samenwerking tussen administraties,… Daardoor zal het fijn stof echter niet verminderen. De concrete maatregelen die wel worden genomen, zoals trager rijden op smogdagen, zijn dan weer weinig structureel. Daar komt nog bij dat het Vlaamse beleid op een aantal terreinen een toename van fijnstofemissies veroorzaakt.  Telkens weer waarschuwen milieu-effect-rapporten voor deze ontwikkeling, maar systematisch worden deze door de overheid ter zijde geschoven. Zelfs deze maand nog bevestigde de Vlaamse regering haar beslissing om bijkomende kantoren in te planten in de Brugse groene gordel, op een zuivere autolocatie, in plaats van in de nabijheid van het station. Zo lukt het natuurlijk nooit.

http://www.irceline.be/~celinair/dutch/homenrl_java.html

Luchtkwaliteit