Kanonnen vogelafweer: Vlaams parlement schuift hete aardappel door | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Kanonnen vogelafweer: Vlaams parlement schuift hete aardappel door

Linn Dumez

woensdag 12 november 2008

De Commissie voor Leefmilieu en Natuur van het Vlaams Parlement heeft vorige week een voorstel van resolutie betreffende vogelafweer aangenomen. Het voorstel was ingediend door de meerderheidsfracties. Een voorstel van oppositiepartij Groen! werd verworpen.

Vogelkanonnen, die door herhaald knallen tot doel hebben vogels van de vers gezaaide velden te houden, hebben het nare ‘neveneffect’ voor zware lawaaioverlast in de omgeving te zorgen. Er wordt daarom reeds lang gezocht naar mogelijke alternatieven. Die zijn vandaag in voldoende mate voorhanden. Voornamelijk het roteren van diverse systemen scoort beter dan de afschrikkanonnen (waarbij gewenning optreedt). Toch blijven de kanonnen lustig knallen. 

Reeds in 2004 stemde het Vlaams parlement een resolutie, waarbij de hete aardappel naar het gemeentelijk niveau werd doorgeschoven. Twee omzendbrieven van de Vlaamse regering en 129 gemeentelijke politiereglementen later, blijven de klachten over lawaaihinder binnenstromen.

Reden genoeg voor Vera Dua en Rudi Daems (Groen!) om bij resolutie te pleiten voor een VLAREM-reglementering waarin vogelschrikkanonnen en andere lawaaierige afschriksystemen verboden worden. Enkel wanneer kan bewezen worden dat de installatie geen hinder veroorzaakt voor de omwonenden, zou een afwijking worden toegestaan. Een stap te ver voor de meerderheid, die een tegenresolutie indiende die pleit voor … een omzendbrief van de Vlaamse Regering waarin de gemeenten worden aangemaand een politiereglement op te stellen. Waar hebben we dat nog gehoord?

Het doorschuiven van de hete aardappel tussen Vlaamse overheid en gemeenten is geen voorbeeld van deugdelijk bestuur. Misschien moet er eens met alle betrokken partijen ernstig rond de tafel worden gezeten. Daar valt wellicht meer van te verwachten dan van onze politici.