Kernenergie als klimaatoplossing? Er is simpelweg geen tijd om daarop te rekenen

Kerncentrales wekken vooral financiële katers en tijdsnood op

Het nieuwe IPCC-klimaatrapport doet alarmbellen rinkelen. Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C, mogen we wereldwijd tegen 2050 netto geen gram CO2 meer uitstoten. Maarten Keulemans (DM 8/11) stelt dat we die uitdaging niet kunnen slechten zonder kernenergie. De cijfers vertellen nochtans een ander verhaal.

De investeringen in hernieuwbare energie boomen. In 2017 groeide het aandeel zonneproductie met 35 procent, wind met 17 procent, en kernenergie met... 1 procent. Logisch, de investeringskosten voor zon daalden tussen 2009 en 2017 met 86 procent en voor wind met 67 procent. De kosten voor kernenergie stegen in diezelfde periode met 20 procent. Daardoor kost het vandaag twee tot drie keer zoveel om een kilowattuur te produceren met een kerncentrale dan met windmolens of zonnepanelen. 

Een versnelling in de bouw van kerncentrales zit er dus niet aan te komen: ze zijn gewoon te duur. Willen we nieuwe centrales, dan zal er heel veel geld op tafel moeten komen. Zo kijken de Engelsen voor de bouw van een nieuwe kerncentrale 35 jaar lang aan tegen een stevige toeslag op hun energiefactuur. Ondertussen levert Nederland vrolijk aanbestedingen af voor windparken op zee zonder subsidies. Niet verwonderlijk dat er bij onze noorderburen geen enkele energieproducent staat te springen om een nieuwe kerncentrale te bouwen.

Maar nog belangrijker: er is simpelweg geen tijd om te rekenen op kernenergie als klimaatoplossing. De bouw van een kerncentrale duurt zo’n tien jaar. Als we de CO2-uitstoot wereldwijd met slechts 4 procent zouden willen laten dalen tegen 2050, zijn er al dubbel zoveel kerncentrales nodig. Dat betekent elke twee weken een nieuwe kernreactor, voor de komende 35 jaar.

In tegenstelling tot wat Keulemans wil doen geloven, speelt kernenergie in het IPCC-rapport geen leidende rol. Je leest er scenario’s mét kernenergie, maar even goed scenario’s waarbij kernenergie afneemt of zelfs helemaal geen rol meer speelt. Het IPCC stelt zelf: de bezorgdheden over de veiligheid en het kernafval zorgen ervoor dat kernenergie in veel landen een technologie is die sociaal niet aanvaardbaar is. Dat vertaalt zich ook in de realiteit: slechts 30 landen rekenen vandaag op kernenergie. Amper tien vermelden het als mogelijke oplossing in hun klimaatplan voor het Parijsakkoord. Terwijl we met alle 193 landen naar een nuluitstoot moeten tegen 2050.

Het IPCC-rapport bevestigt wat we eigenlijk al lang weten: dat een wereld die draait op hernieuwbare energie perfect mogelijk is.

Dit opiniestuk verscheen eerder bij De Morgen.

Kernuitstap

Meer over Kernuitstap