Kilometerheffing voor vrachtwagens positief, vignet voor personenwagens gemiste kans

De drie gewesten sloten vorige week een akkoord over een kilometerheffing voor vrachtwagens en een wegenvignet voor personenwagens. Bond Beter Leefmilieu is tevreden dat de Vlaamse regering vasthoudt aan de slimme kilometerheffing voor vrachtwagens in 2013. Die heffing maakt onze economie efficiënter en milieuvriendelijker. Het terugvallen op het oude idee van een vignet voor personenwagens is een stap achteruit. Het invoeren van een vignet heeft geen sturende impact op de verkeerstromen en zal dus de mobiliteitsproblemen zeker niet oplossen. Zelfs als het wegenvignet rekening houdt met milieukenmerken, dan nog is het wegenvignet een gemiste kans voor het milieu. Bond Beter Leefmilieu hoopt dat het wegenvignet slechts een tussenstap is naar een slimme kilometerheffing. In elk geval moeten de proefprojecten voor rekeningrijden, die in het Vlaams regeerakkoord zijn voorzien, doorgaan.

Een kilometerheffing voor vrachtwagens: goed voor milieu en economie

 

Een kilometerheffing voor vrachtwagens zorgt vooral voor efficiënter en minder vrachtvervoer. Transporteurs laden hun vrachtwagens beter en kiezen zorgvuldiger hun routes. Het niet noodzakelijk transport verdwijnt. Dit maakt onze economie als geheel efficiënter en komt ook de leefbaarheid ten goede. Daarnaast daalt de uitstoot van het vrachtwagenpark ook sneller met een kilometerheffing die milieukenmerken in rekening neemt. Het milieu wordt er dus ook beter van. Al deze effecten observeerde men in landen die een kilometerheffing voor vrachtwagens invoerden zoals Duitsland en Oostenrijk. We zijn dan ook tevreden dat Vlaanderen en België zich niet lieten beïnvloeden door de Nederlanders die geen kilometerheffing wensen in te voeren.

Een vignet voor personenwagens; een gemiste kans of een eerste stap?

Een vignet voor personenwagens geeft de consument een slecht signaal over de kost voor de maatschappij van zijn mobiliteitsgedrag. Of ik me met de wagen in de spits, buiten de spits, met de fiets, met de trein of niet verplaatst, het wegenvignet kost me steeds evenveel. Noch het verkeersinfarct, noch de leefbaarheid wordt beter van het vignet. Ook de positieve impact op het milieu wordt niet gemaximaliseerd via een vignet dat rekening houdt met milieukenmerken.

Een slimme kilometerheffing voor personenwagens geeft wel een duidelijk prijssignaal van de verplaatsingkost voor de maatschappij. Vandaag is de kost voor het gebruik van de wagen in de spits bijvoorbeeld zwaar onderschat. Een slimme kilometerheffing zal de files zeker gevoelig verminderen. Naast vlotter verkeer betekent dat ook minder emissies en meer leefbaarheid.

Bovendien maakt een slimme kilometerheffing ook investeringen in extra infrastructuur in veel gevallen overbodig. Dit leren ons studies over de Antwerpse en Brusselse mobiliteitsknoop. Mooi meegenomen in budgettair moeilijke tijden.

BBL hoopt dus dat het vignet voor personenwagens zal evolueren naar een slimme kilometerheffing die onze mobiliteit en het milieu maximaal ten goede zal komen. Het is daarom ook zeer belangrijk dat het proefproject over rekeningrijden, dat minister Crevits beloofde, doorgaat.

Slimme kilometerheffing