Kilometerheffing vrachtwagens stapje dichterbij

Het Vlaamse, Waalse en Brusselse Gewest beklonken begin 2011 een akkoord over de invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens en een wegenvignet voor personenwagens. Recent keurden de drie gewesten de ‘definitieve architectuurnota’ voor een kilometerheffing voor vrachtwagens goed. Deze nota kwam er na een ruime bevraging bij verenigingen, bedrijfsleven en adviesraden. De nota beschrijft in detail de manier waarop de kilometerheffing zal worden ingevoerd. Bedoeling is een heffing in te voeren die afhankelijk is van tijd, plaats en milieukenmerken van de vrachtwagen. Zo zullen vrachtwagens meer moeten betalen in de spitsuren en in congestiezones. Vrachtwagens die minder vervuilen, betalen een lagere heffing. Elke binnen- en buitenlandse vrachtwagen krijgt daartoe een ‘on board unit’, die zal volgen hoeveel kilometers werden afgelegd. Bedoeling is om de betalingen zoveel mogelijk geautomatiseerd te laten verlopen.

Op basis van deze architectuurnota zal nu een bevraging van de markt worden opgezet, waarna een private partner wordt gekozen om het systeem op poten te zetten. Bedoeling blijft om de kilometerheffing in 2016 in te voeren. De milieubeweging is een groot voorstander van het systeem van de kilometerheffing. Dat zal er toe bijdragen dat er minder leeg wordt gereden en dat spoor- en binnenvaart aantrekkelijker worden. Op die manier kan de milieudruk van vrachtverkeer ingeperkt worden.

Slimme kilometerheffing