Kilometerheffing zorgt voor vergroening vrachtwagenpark

De kilometerheffing voor vrachtwagens -die ingang zou vinden in februari 2016- is uitgesteld tot april. De reden voor dit uitstel is van technische aard. Het bedrijf Satellic, dat de infrastructuur voor de kilometerheffing levert, zou meer tijd nodig hebben voor tests. Intussen zet het debat over de wijze van de heffing zich verder.

De vervuiler betaalt

De transportsector probeert de effectiviteit van de heffing te beperken door  lage tarieven te bedingen en voor compensaties te ijveren. Voor BBL telt vooral het principe waarop de kilometerheffing is gestoeld: de vervuiler en gebruiker betalen. Daarvoor is een sterke differentiatie van de tarieven op basis van Euro-normen van belang: oude en vervuilende vrachtwagens moeten meer betalen dan recente Euro 6 vrachtwagens. Dat is nog onvoldoende het geval in het huidige voorstel voor tarifering van de Vlaamse regering.

Vlaanderen heeft moeite de NOx luchtkwaliteitsnormen te halen, wat slecht is voor de volksgezondheid.  Vrachtwagens zorgen voor 60% van alle emissies van stikstofoxiden (NOx) door wegverkeer. De nieuwste generatie Euro 6-vrachtwagens hebben echter een enorme ontwikkelingssprong gemaakt en stoten tot 98% minder NOx uit dan Euro 4 en oudere vrachtwagens. In tegenstelling tot dieselwagens halen recente dieselvrachtwagens dus wel de EU-normen in reĆ«le rijomstandigheden. Zwaardere tarieven op meer vervuilende voertuigen, moeten ertoe aanzetten dat het vrachtwagenpark versneld omschakelt naar Euro 6.