Klimaat redden? Dan ook regels voor schepen en vliegtuigen | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Klimaat redden? Dan ook regels voor schepen en vliegtuigen

Johannes Nissen

donderdag 19 november 2015

Een studie van 16 oktober 2015 in opdracht van het Europees Parlement toont aan dat scherpe terugdringing van de CO2-uitstoot in de internationale scheep- en luchtvaart noodzakelijk is om de opwarming van de aarde te beperken tot 2°C. Zelf nemen de internationale lucht- en scheepvaartorganisaties onvoldoende maatregelen. De klimaattop in Parijs is hét moment om dat te veranderen.

In 2050 evenveel uitstoot als de hele Europese economie vandaag

Nu al is luchtvaart verantwoordelijk voor 5% van de wereldwijde CO2-uitstoot en scheepvaart voor 3%. Bovendien zijn beide sectoren snel aan het groeien. Als de voorspellingen kloppen, stoten de twee sectoren samen in 2050 de helft tot tweeënhalf keer zoveel uit. Dat betekent dat in 2050 de internationale lucht- en scheepvaart evenveel CO2 zullen uitstoten als de hele Europese Unie vandaag:

De studie spreekt klare taal: “De wereldwijde organisaties van beide sectoren (de internationale burgerluchtvaartorganisatie en de internationale maritieme organisatie) blijken op dit ogenblik niet in staat om zichzelf te reguleren.” Daarom moet het akkoord in Parijs straks beide organisaties verplichten om reductiedoelstellingen aan te nemen en sectorale regelgeving uit te werken. Zo niet dreigen alle inspanningen om de klimaatopwarming tot 2°C te beperken zinloos te zijn.

EU doet het minimum

De Europese Unie geeft aan een wereldwijd akkoord na te streven, maar doet op dit ogenblik zelf het minimum. Een voorstel om de uitstoot van lucht- en scheepvaart in de EU in het Europese emissiehandelsysteem onder te brengen werd twee jaar geleden afgeschoten. Vandaag heeft de Europese Unie enkel regels om de CO2-uitstoot van vluchten binnen de EU te beperken. De CO2-uitstoot van internationale scheepvaart is niet opgenomen in de Europese reductiedoelstellingen.

> Studie: Emission Reduction Targets for International Aviation and Shipping

> Open brief van de milieubeweging aan de Europese klimaatministers

> Road to Paris: A climate deal must include aviation and shipping