Koppen bij elkaar, neuzen in dezelfde richting op de sectordag 26/11/2019

“Politici, hier is uw draagvlak!” Woorden uit begin 2019 die profetisch bleken te zijn voor wat komen zou. Initiatieven als de protestmarsen van onvermoeibare studenten, de campagne Sign for my Future (getekend door 267.617 mensen!) en de massabetoging tijdens de COP in Madrid, maakten van 2019 het jaar waarin het klimaatverhaal steeds meer ging leven. Het draagvlak blijft groeien bij individuen, zowel thuis als op straat, maar ook bij bedrijven, duurzame ondernemers, de bankenwereld, universiteiten, dokters, en ga zo maar verder. 

Ondanks, en zeker ook dankzij, deze groeiende bewustwording ontstaan er nieuwe uitdagingen die vragen om een gedeeld antwoord van de milieubeweging. In deze context brachten we naar jaarlijkse traditie onze leden bijeen om samen te bouwen aan een gezamenlijke planning binnen de milieubeweging. Het voorbije jaar werd geëvalueerd en met een constructieve blik op de toekomst werden prioriteiten geformuleerd en uitdagingen op tafel gelegd.

Zo stonden we stil bij de nood aan duidelijkheid die moet primeren in 2020. Het zaaien van verdeeldheid wordt immers al te makkelijk mogelijk gemaakt door goedgekozen woorden, al dan niet op Twitteraccounts, die halve waarheden staven. Als Bond Beter Leefmilieu willen we nog meer focussen op thema’s die verbindend werken en samenwerken aan gemeenschappelijke, gedragen campagnes.

Verder willen we blijven inzetten op gedragsverandering bij iedereen die ervoor openstaat. We blijven informeren, blijven stuwen en blijven verbinden om zo een context te creëren waarin zowel individuen als politici moedige beslissingen durven te nemen. Het is een opdracht voor elk van ons om op zoek te gaan naar efficiënte en doelmatige manieren om zowel lokaal als Vlaams de politiek in de juiste richting te duwen. Daarvoor zullen we meer strategisch overleg opzetten met leden en EU-koepelorganisaties.

Daarnaast zien we dat er op Europees niveau een progressieve wind waait die mogelijkheden met zich meebrengt. De nood aan een sociaal-rechtvaardige transitie blijft daarbij een constante, zoals de milieubeweging al sinds lange tijd zegt en doet. 

Meer dan ooit schrijven we onze toekomst op aarde zelf. Onze pennen zijn gescherpt om van 2020 een beslissend jaar te maken.