Krijgen overheidsdiensten in Vlaanderen een duurzaam aankoopbeleid?

Vlaanderen wil de overheidsaankopen verduurzamen. Op vrijdag 4 september keurde de Vlaamse Regering daartoe zes krachtlijnen goed. Overheidsdiensten geven zo’n 16% van het bruto binnenlands product van de EU uit. Duurzamer bestedingen kunnen dus een zeer positieve impact hebben op de markt. De vraag is of Vlaanderen nu finaal op dreef is gekomen. Enkele maanden gelden haalde Vlaams minister-president Kris Peeters nog een kant-en-klaar “nationaal plan” voor de verduurzaming van overheidsaankopen onderuit. Het plan was tot stand gekomen in overleg tussen het federale niveau en de gewesten. Vraag is, of het komende Vlaamse plan alle belangrijke elementen die reeds in het Nationaal plan zaten, terug zal opnemen. Zo circuleerde het idee om advies-op-maat te leveren voor lokale besturen. Zal het Vlaamse plan dit terug opvissen? Voorlopig is enkel individuele begeleiding voorzien voor de Vlaamse overheidsdiensten zelf. Concrete begeleiding op juridisch en technisch vlak is nochtans cruciaal. Eén van de belemmeringen bij de vergroening van de overheidsaankopen is immers het ingewikkelde kluwen van regelgeving die hiermee gepaard gaat. We kijken inmiddels ook uit naar  het “federale” plan, dat in het najaar in openbaar onderzoek zal gaan, en dat de verduurzaming van de federale overheidsaankopen beoogt. We zijn benieuwd wie de grootste ambities zal hebben. Maar het blijft de vraag of deze aanpak in verdeelde slagorde wel impact zal hebben op de markt.

We hebben alvast één tip voor de aankoopverantwoordelijken van de overheid: voor u overgaat tot uw volgende aankoop, ga eens langs bij milieukoopwijzer.be -- een site van Bond Beter Leefmilieu met rangschikking van producten en leveranciers.