Laat de zon schijnen

Deze week schreven organisaties, studiebureaus en bedrijven uit de hernieuwbare energiesector samen met een aantal banken een open brief aan de Vlaamse Regering. Zij roepen de regering op om haar beslissing om de steun voor zonne-energie verder te verlagen te herzien.

Een aantal weken geleden besliste de regering om, amper een jaar na de eerdere daling van de steun voor zonne-energieprojecten, de steun drastisch verder te verlagen. Dit gebeurde overhaast en zonder grondig overleg met de sector. Hierdoor worden volgens de sector zelfs 10.000 jobs bedreigd. Het argument dat we met zijn allen veel te veel betalen aan de zonne-energie (van onze buurman) is volgens de initatiefnemers sterk overdreven. Een beetje rekenwerk leert ons dat we per dag 1 cent betalen voor de ondersteuning van deze hernieuwbare energievorm die garant staat voor een veel lagere CO2-uitstoot en propere lucht. Onze bijdrage voor zonne-energie, die we betalen via de distributienettarieven, is overigens slechts 10% van de bijdrage die ieder van ons betaalt voor de ondersteuning van groene stroom. Andere technologie├źn, die in tegenstelling tot zonne-energie niet altijd even zuiver op de graat zijn, krijgen dus het leeuwendeel van de ondersteuning, argumenteert de sector.

Ook de MINA-raad heeft zo haar vragen bij de aanpassing van de groenestroomregeling. Geen enkele technologie verdient meer ondersteuning dan nodig, maar deze beslissing -die niet is doorgesproken met de sector- gebeurt veel te overhaast. De MINA-raad vraagt dan ook om een eventuele aanpassing van de steun pas door te voeren na een uitgebreide consultatie met de verschillende stakeholders. Bovenal, zo stelt de MINA-raad, is deze aanpassing van de ondersteuning voor groene stroom een ad hoc beleid waar de echte problemen van de ondersteuning, zoals de bijstook van biomassa en afvalverbranding , niet werden aangepakt (zie ook: http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/536/12637). Gezien de veelheid aan openstaande knelpunten vraagt de Raad aan de Vlaamse Regering om een uitgebreide en grondige evaluatie van het groenestroomcertificatensysteem door te voeren met nauwe betrokkenheid van alle relevante stakeholders zodat hernieuwbare energie maximaal ontsloten wordt met het oog op het halen van de tussentijdse doelstelling in 2020.

 

Windenergie