Foto Gustavo Quepon

Laat die slimme meter maar komen

Foto Gustavo Quepon

Deze week startte netbeheerder Fluvius met de uitrol van de digitale meter. Makkelijk was die beslissing niet: de start werd gekoppeld aan de vraag hoe(veel) mensen met zonnepanelen moeten betalen voor elektriciteit. Maar zo dreigen we de kansen van die digitale meter uit het oog te verliezen: om de overstap te maken naar schone energie kan het ding ons echt vooruithelpen. Laten we het daar eens over hebben.

Wat is een digitale meter?

Een digitale meter is eigenlijk niet meer dan een elektronische versie van de oude ferrarismeters die nu nog op een mechanische manier ons stroom- en gasverbruik meten. De nieuwe meter registreert digitaal en afzonderlijk de elektriciteit die je aan het net toevoegt (door je zonnepanelen, bijvoorbeeld) en afneemt, en stuurt de meterstanden automatisch door naar de netbeheerder. Kwestie is nu vooral om die meter te koppelen aan slimme apps en toestellen zodat hij ons effectief helpt om elektriciteit zuinig en op een flexibele manier te gebruiken. Een slimme tariefzetting en goede marktwerking kunnen ons verder helpen slim om te gaan met energie. Want dat is nodig.

Meer hernieuwbare energie

Zonne- en windenergie zullen een steeds groter aandeel van onze elektriciteit produceren. Omdat die energiebronnen afhankelijk zijn van het weer, moet ons gebruik de productie van elektriciteit meer volgen. Gelukkig is dat met de oplossingen van de toekomst steeds beter mogelijk. 

Wil je op een efficiënte manier verwarmen in een energiezuinig huis, dan is een warmtepomp een interessante oplossing. Zo’n warmtepomp draait op elektriciteit. Zorg je voor een voldoende grote buffercapaciteit, dan heb je een vorm van energieopslag. Je kunt de elektriciteit van je zonnepanelen dan ‘s middags gebruiken voor de warmtepomp en bufferen in je vloerverwarming. Zo geniet je ‘s avonds van warmte die overdag duurzaam werd opgewekt. 

Hetzelfde geldt voor de mobiliteit van de toekomst. De overgang naar meer en meer elektrisch transport kan mooi samen sporen met de uitbouw van een hernieuwbaar energiesysteem. Denk aan een elektrische wagen: die kan laden op momenten van hoge productie (wanneer de zon schijnt, of de wind hard waait) en stroom teruggeven aan het net wanneer er een tekort dreigt aan elektriciteit. Een slimme meter maakt zo’n slimme integratie van hernieuwbare energieproductie en elektriciteitsverbruik mee mogelijk.

Een betere bevoorradingszekerheid

Een stroomtekort dreigt vooral op die momenten van de dag wanneer de vraag hoog is (de piekvraag, vooral tussen 17u en 20u in de winter). Door minder stroom te verbruiken op die kritieke momenten, kunnen jij en ik zelf helpen om het licht te laten branden. Uit het onderzoeksproject Linear bleek dat we het energieverbruik op piekmomenten in Vlaanderen aanzienlijk (met ongeveer 270MW) kunnen laten dalen zonder comfortverlies. Voorbeelden uit het buitenland geven aan dat een reductie van de piekvraag met 10 procent mogelijk is. Daarbij is het cruciaal dat het energiegebruik bij mensen thuis automatisch wordt aangepast aan de beschikbare productie. Een digitale meter en bijhorende slimme toepassingen kunnen ons daarbij helpen.   

Laat die digitale meter maar komen. En laat ons er vooral voor zorgen dat de meter ook slim wordt en slim kan worden ingezet.