Bejaarde kerncentrales: licht aan het eind van de tunnel?

Levensduurverlenging kerncentrale Borssele in strijd met internationaal verdrag

Bejaarde kerncentrales: licht aan het eind van de tunnel?

De levensduurverlenging van de Zeeuwse kerncentrale Borssele is in strijd met internationale verdragen, zo stelt de klachtencommissie van het Verdrag van Aarhus. Volgens de klachtencommissie moest er een publieke consultatie plaatsvinden over de milieueffecten van een levensduurverlenging. De uitspraak van de klachtencommissie vormt een interessant precedent voor de rechtszaak van BBL tegen de levensduurverlenging van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2. Op één na oudste draaiende kerncentraleIn 2006 besliste de Nederlandse regering om de kerncentrale van Borssele twintig jaar langer open te houden. Aan deze beslissing ging geen publieke consultatie over de milieueffecten vooraf. Dit blijkt nu in strijd met het verdrag van Aarhus. Volgens de klachtencommissie is het ondenkbaar dat de exploitatie van een kerncentrale wordt verlengd van 40 tot 60 jaar zonder dat er aanzienlijke milieueffecten kunnen optreden. Borssele is met 45 jaar de op één na oudste draaiende kerncentrale in de EU.Ook bij ons loopt een rechtszaakDeze uitspraak heeft belangrijke gevolgen voor het Belgische energiebeleid. Twee jaar geleden stapte Bond Beter Leefmilieu samen met Inter-Environnement Wallonie naar het Grondwettelijk Hof tegen de levensduurverlenging van Doel 1 en Doel 2. Onze argumentatie in deze rechtszaak was ook dat de levensduurverlenging van deze centrales ongrondwettig is omdat er geen milieueffectenrapport en publieke consultatie aan voorafgingen. We verwachten de uitspraak over onze rechtszaak eind dit jaar of begin 2019. De rechter zal daarbij de argumentatie van de klachtencommissie van Aarhus niet zomaar naast zich kunnen neerleggen. De uitspraken van deze commissie zijn weliswaar niet bindend, maar omdat alle EU-lidstaten dit verdrag geratificeerd hebben, heeft deze commissie wel een groot gezag. > De rechtszaak van BBL en IEW

Kernuitstap Sloop de kerncentrales

Meer over Kernuitstap