Luchtvaartmaatschappijen bijten eerste maal in het zand

Luchtvaartmaatschappijen verzetten zich hevig tegen het voornemen van de Europese Unie om de CO2-uitstoot van vluchten van en naar de unie te beperken. De EU wil luchtvaart in het emissiehandelssysteem (ETS) opnemen. Een eerste poging om die nieuwe regels juridisch te dwarsbomen, loopt waarschijnlijk op een sisser af. Volgens advocaat-generaal Kokott van het Europese Hof voor Justitie is de uitbreiding van de EU-regeling voor de handel in emissierechten tot internationale luchtvaartactiviteiten verenigbaar met het geldende recht. Het hof volgt de mening van de advocaat-generaal meestal.

In 2003 werkte de EU een regeling uit voor de handel in Broeikasgasemissierechten, als hoeksteen van het Europese beleid tegen klimaatverandering. Broeikasgasemissies van de luchtvaart vielen oorspronkelijk niet onder de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS). In 2008 besloot de Unie echter om luchtvaartactiviteiten met ingang van 1 januari 2012 onder deze regeling te brengen. Voor 2012 zullen dus alle luchtvaartmaatschappijen – ook die uit derde landen – voor de eerste maal emissierechten moeten kopen en inleveren voor hun vluchten van en naar Europese luchthavens.

Verschillende luchtvaartmaatschappijen verzetten zich hevig tegen die regeling. Ze trachten hun gelijk te halen voor het Europees hof door zich te beroepen op het gewoonterecht en verschillende internationale overeenkomsten. Advocaat-generaal Kokott veegt de argumenten van de luchtvaartmaatschappijen van tafel. Daarmee is de strijd over de regeling nog niet beëindigd. Het hof zelf moet nog oordelen. Ook in de VS en China groeit het verzet tegen de Europese regeling, onder andere langs parlementaire weg.

Volgens Wendell Trio van CAN Europe kan de EU nu verder gaan met inspanningen om de uitstoot van gevaarlijke broeikasgassen door de luchtvaart terug te dringen.

Luchtkwaliteit