Luchtvervuiling veroorzaakt 400.000 vroegtijdige sterfgevallen in Europa per jaar

Voor het nieuwe jaarrapport luchtkwaliteit verzamelde het Europees Milieu Agentschap meetgegevens uit alle lidstaten in Europa en vergeleek die met de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het rapport toont aan dat de gezondheidsimpact van luchtvervuiling groot is: naar schatting zijn er jaarlijks 400.000 vroegtijdige sterfgevallen in Europa als gevolg van luchtvervuiling. Hieruit blijkt dat 90% van de inwoners van steden worden blootgesteld aan te veel fijn stof in de lucht. Vergeleken met de Europese normen, die veel soepeler zijn dan de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie, is dit 21% van de stedelingen. Er treden reeds heel wat gezondheidsproblemen op bij niveaus van luchtvervuiling onder de Europese norm.

Dit rapport komt niets te vroeg. De nieuwe Europese Commissie, onder leiding van Jean-Claude Juncker, kondigde recent immers aan dat het nieuwe voorstel voor een pakket van Europese maatregelen tegen luchtvervuiling mogelijk wordt ingetrokken. Dat pakket bevat onder meer een (zeer beperkte) aanscherping van de nationale uitstootplafonds voor luchtvervuiling per lidstaat. Als dat nieuwe pakket niet goedgekeurd raakt, dreigt het luchtkwaliteitsbeleid stil te vallen. Het is immers vooral de druk vanuit Europa die lidstaten er toe aanzet om bijkomende maatregelen door te voeren.

Er kwam veel protest tegen het voornemen om dit Europese pakket voor een betere luchtkwaliteit in te trekken. Zeventig verenigingen uit Europa (waaronder BBL en de Gezinsbond) ondertekenden een brief aan Juncker om hierover hun grote bezorgdheid uit te drukken. Tal van mutualiteiten, waaronder de Belgische CM, riepen de Commissie deze week op om de nieuwe Europese maatregelen niet terug in te trekken, maar ze juist aan te scherpen en te werken aan bijkomende maatregelen die helpen om de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie te bereiken. En terecht, want de kost voor de volksgezondheid van luchtvervuiling in Europa wordt geschat op 330 tot 940 miljard euro per jaar.

> Rapport EEA

Luchtkwaliteit