Mall of Europe: Ga terug naar Start. (of stop er misschien gewoon mee)

De plannen voor de Mall of Europe, het megalomane shoppingcenter op de Heizel, gaan terug naar af. Er is opnieuw een negatief advies van de auditeur van de Raad van State, na een procedure van onder meer Bond Beter Leefmilieu, BRAL en Unizo. Dat is alvast goed nieuws voor de luchtkwaliteit, het klimaat en de lokale handelaars. We hopen dat de nieuwe Brusselse regering deze plannen nu eindelijk afvoert en aan tafel gaat zitten met de Vlaamse regering om werk te maken van een kernversterkend winkelbeleid, over de regio’s heen. 

Stik-stof

De Mall of Europe op de Heizel moest een shoppingcenter van 72.000 m² worden, een pak groter nog dan Wijnegem Shopping Center. En dat vlak naast de autostrade. De Mall of Europe is een onderdeel van het grotere NEO-project. Dat omvat naast een shoppingcenter ook een nieuwe bioscoop, een binnen- en buitenpretpark, horeca, woningen, kantoren en een zeer grote ondergrondse parking. 

De Mall of Europe zal in de spitsuren voor liefst 6.000 autoverplaatsingen per uur zorgen. Daarbovenop komt nog het verkeer voor de bestaande Expo en alle andere activiteiten. Al dat extra verkeer zal voor meer luchtvervuiling zorgen. De Europese norm voor stikstof (NO2) wordt nu niet gehaald in de woonwijken rond de ring en de Heizel. Ook de klimaatimpact zal groot zijn. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is autoverkeer verantwoordelijk voor een derde van alle uitstoot van broeikasgassen. Dat aandeel zal met dit shoppingcentrum gevoelig toenemen.

Voorspelbare uitspraak

Bond Beter Leefmilieu, BRAL, IEB, Unizo, UCM en vele anderen verzetten zich al jaren tegen deze nieuwe shoppingtempel op de Heizel. Niet alleen omwille van lucht en klimaat. Zo’n enorm shoppingcentrum zal een enorm negatieve impact hebben op de handelaars in Brussel en omliggende gemeenten zoals Vilvoorde, Leuven of Mechelen. Heel wat zaken dreigen overkop te gaan en de leegstand in de steden zal verder toenemen. Dit is absoluut geen antwoord op de toenemende concurrentie van de e-commerce. Wel integendeel, het maakt het voor lokale handelaars nog moeilijker om rendabel te blijven. 

Om al die redenen hebben wij een rechtszaak opgestart tegen het gewestelijk bestemmingsplan van de stad Brussel, waarin dit shoppingcenter gelegen is. Dat is al de tweede juridische procedure die we moeten voeren. Want al in 2015 vernietigde de Raad van State het vorige, haast identieke plan. De voornaamste reden voor de Raad van State om het plan te vernietigen, is dat er geen oplossing voorzien is om de verwachte verkeersellende op te vangen.

Met een nieuw milieueffectenrapport trachtte de vorige Brusselse regering aan te tonen dat het met dat verkeer wel goed komt. Zowat alle Brusselse adviesinstanties brachten zeer kritische en negatieve adviezen uit. Logisch ook, met 6.000 autoverplaatsingen per uur. De Brusselse regering zette echter koppig door en keurde het nieuwe bestemmingsplan toch goed. Waarna dus - heel voorspelbaar - opnieuw een negatief advies volgde van de auditeur. 

Verandert de nieuwe regering het geweer van schouder?

Ondertussen is er een nieuwe regering in Brussel, met Ecolo en Groen mee aan boord. Zij waren in het verleden gekant tegen de shoppingmall. Wij gaan er dan ook vanuit dat de Brusselse regering het onzalige plan voor de Mall of Europe afvoert. Burgemeester Philippe Close verklaarde alvast dat hij alles ‘zonder taboes’ opnieuw wil bekijken. Wij vragen ondertussen dat de Brusselse regering samen met de Vlaamse regering aan tafel gaat zitten. Beide regeringen kunnen eindelijk werk maken van een echt kernversterkend winkelbeleid, over de regiogrenzen heen. Een win-win voor middenstand, verkeer, lucht en klimaat.