Meerderheid en oppositie, iedereen is voor cohousing

Het Vlaams Parlement keurde gisteren de resolutie over nieuwe woonvormen goed. Opmerkelijk: zowel de meerderheid als de oppositie vragen een aangepast wettelijk kader. Nu is het aan de Vlaamse regering om de administratieve problemen die nu nog bestaan rond cohousing uit de weg te ruimen.

Advies van BBL

De meerderheid én oppositie keurden de resolutie unaniem goed: er is duidelijk een breed politiek draagvlak voor een aangepast wettelijk kader voor gemeenschappelijke woonvormen. We verwachten dat de Vlaamse regering nu snel werk maakt van een wettelijke definitie van gemeenschappelijke woonvormen. Zo kunnen administratieve problemen met vergunningen, het verdelen van eigendom, energiepremies of de woonbonus worden weggewerkt.

De Vlaamse regering kan alvast aan de slag met het voorstel voor een wettelijke definitie van BBL en Samenhuizen.

> De resolutie

Duurzaam bouwen en wonen