Memorandum federale verkiezingen: Een ambitieuze legislatuur voor milieu en natuur | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Memorandum federale verkiezingen: Een ambitieuze legislatuur voor milieu en natuur

Mathias Bienstman

Klimaat

Verhoog de ambitie van het klimaatbeleid
Zorg voor samenhang van de verbintenissen
Voer een deugdelijk bestuur in
Zorg voor voldoende budgettaire en fiscale middelen

Energie

Zet in op energie-efficiëntie en -besparing
Maak werk van de kernuitstap
Bereid de uitstap uit fossiele energie voor
Gebruik biomassa binnen de grenzen van de duurzaamheid
Bereid de elektriciteitsvoorziening van de toekomst voor
Ondersteun de ontwikkeling van hernieuwbare energie

Mobiliteit

Nood aan een coherent mobiliteitsbeleid
Voer fiscale instrumenten in voor een duurzaam vervoersbeleid
Voorzie een gebruiksvriendelijk, duurzaam en voldoende groot aanbod aan treinen
Stimuleer een levendige fietscultuur

Gezondheid

Verbeter de luchtkwaliteit
Bescherm de burgers tegen giftige chemische stoffen
Verbied de verkoop van pesticiden voor particulier gebruik en reduceer het landbouwkundig gebruik
Bevorder de natuur in het gezondheidsbeleid

Landbouw en voeding

Creëer een voedingsbeleid
Maak van het gemeenschappelijk landbouwbeleid de motor voor een duurzame en gezonde voedselproductie
Verbied de verkoop van pesticiden voor particulier gebruik en reduceer het landbouwkundig gebruik
Steun de overgang naar een meer plantaardige landbouw en voedselvoorziening
Voorzie fiscale maatregelen die duurzame aankopen aanmoedigen
Neem als federale overheid een voorbeeldrol op

Biodiversiteit en natuur

Controleer de handel in wilde dieren en planten beter
Strijd tegen de vernietiging van de bossen in de wereld
Integratie van de internationale verbintenissen inzake duurzame ontwikkeling op het gebied van biodiversiteit, bossen en klimaat
Invasieve soorten en wilde dierenziekten
Vermindering van de ecologische voetafdruk van België
Natuur als rechtspersoon

Noordzee

Herstel en bescherm de mariene en kustecosystemen.
Ontwikkel een grensoverschrijdend netwerk van beschermde mariene gebieden
Zorg voor een duurzaam evenwicht tussen natuurbehoud
en sociaaleconomische activiteiten
Benut de noordzee voor de energietransitie

Circulaire economie

Maak een interfederale roadmap circulaire economie
Investeer meer in de circulaire economie
Fiscaliteit en economische instrumenten
Stimuleer de levensduur, reparatie, hergebruik en recyclage van producten
Informatie en rechten van de consumenten en bedrijven
Ondersteun de voorbeeldfunctie door middel van overheidsopdrachten
Ontwikkel een beleidskader en normering voor diepzeemijnbouw
Beheer specifieke stromen

Commons en participatie

Werk beleid en regelgeving uit die co-creatie, coöperaties en commoning stimuleren

 

Bond Beter Leefmilieu
BRAL
IEB
IEW
Greenpeace
WWF
Natagora
Natuurpunt

Mathias Bienstman

Coördinator Beleid en Projectwerking

Ervaren debater en opiniemaker. Zijn opleidingen als moraalfilosoof en econoom geven hem een frisse kijk op tal van milieuproblemen zoals klimaat, energie, mobiliteit en fiscaliteit. Als coördinator van de beleidsploeg is hij uitermate geschikt om linken te leggen tussen verschillende milieuthema’s.

Meer over Verkiezingen 2019

Ontvang InZicht

Wekelijks onze kijk op de milieu-actualiteit