Met een elektrische auto naar de trein

Dinsdag 21 december lanceerde de NMBS-Holding een proefproject met elektrische auto’s aan treinstations. De NMBS-Holding doet een beroep op Bond Beter Leefmilieu om dit proefproject mee vorm te geven. Het project leunt perfect aan bij de visie van BBL over elektrische mobiliteit. Mensen gebruiken kleine elektrische voertuigen om naar het station te rijden, indien het station te ver weg ligt om er met de fiets te geraken. Vanaf het station zetten ze hun reis verder met de trein. Op de eindbestemming kunnen ze een beroep doen op een deelauto van Cambio.

BBL zal onderzoeken hoe groot de milieuwinst is van de nieuwe verplaatsingsgewoonten van de deelnemers. Hoe de deelnemers het gebruik van de elektrische wagen ervaren; het rijgedrag; het opladen,… Hoe de deelnemers de overstap tussen verschillende vervoerswijzen ervaren voor en na het project

Kortom, het project zal de eerste indicaties geven over hoe mensen slimme elektrische mobiliteit ervaren. Hieruit zullen we samen met de partners lessen trekken voor het verder succesvol vorm geven van slimme elektrische mobiliteit.

Mensen uit de omgeving van Gent die wensen deel te nemen aan het project kunnen meedoen met de wedstrijd vanaf 4 januari via http://www.hetstation.be/elektrischewagens/. De NMBS-Holding zal naast Nic Balthazar nog twee deelnemers uit het Gentse selecteren. Daarnaast nemen ook twee werknemers van Siemens deel en zal de NMBS-Holding ook drie mensen uit de omgeving van Luik selecteren. De geselecteerde kandidaten krijgen een elektrische smart ter beschikking, een treinkaart voor het hele spoornet en een autodeelabonnement van Cambio van 1 maart tot 31 mei.

Andere partners in dit project zijn Siemens en de FOD economie. Siemens zal de wisselwerking tussen de elektrische auto en een slim elektriciteitsnet bekijken. Het optimaal op elkaar afstemmen van het elektriciteitsnet en de elektrische auto is zeer belangrijk omdat dit toelaat hernieuwbare energie maximaal te gebruiken. Hernieuwbare energie, wind en zonne-energie produceer je immers niet op vraag. Een autobatterij die goed beheerd wordt, laat toe hernieuwbare energie op te slaan wanneer ze beschikbaar is.

Gedeelde mobiliteit