Milieu hoofdreden Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Midden september lanceerde het bedrijvennetwerk Business & Society Belgium haar eerste Barometer Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Voor het eerst krijgen we zicht op de prestaties van een groep van 510 bedrijven, groot en klein, uit alle gewesten en alle sectoren, in België.

MVO dekt een heel brede lading aan activiteiten: milieu, producten en diensten, arbeidsrelaties, omgaan met stakeholders, consumenten en klanten, leveranciers, lokale gemeenschappen, mensenrechten en governance.

Opmerkelijk is dat ‘milieu’ en ‘producten en diensten’ de voornaamste driving forces zijn voor het uitrollen van een MVO-beleid. Twee derde van de bedrijven houdt bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten rekening met het milieuaspect. Meer dan een derde van de ondernemingen werkt specifieke strategieën uit die erop gericht zijn om duurzame producten en diensten op de markt te zetten.

De bedrijven geven ook aan dat het omgaan met stakeholders,  ook in de toekomst, aan belang zal winnen. Wel bengelen ngo’s (waaronder milieuverenigingen) en overheidsinstanties helemaal achteraan in het lijstje van stakeholders met wie bedrijven overleggen. Tijdens de voorstelling van het rapport bij het VBO kreeg BBL de gelegenheid om - onder meer - de voordelen van meer afstemming en samenwerking tussen bedrijven en ngo’s te onderstrepen.