Milieueffectrapport Antwerpse steenkoolcentrale E.ON afgekeurd | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Milieueffectrapport Antwerpse steenkoolcentrale E.ON afgekeurd

Bram Claeys

woensdag 27 mei 2009

EON raakt maar niet uit de startblokken met zijn steenkoolcentrale in Antwerpen. Het zit nog altijd vast in de eerste fase van het proces. Op 18 mei keurde de Vlaamse administratie het Milieueffectrapport voor de steenkoolcentrale af. Een zeer uitzonderlijke beslissing. En des te opmerkelijker omdat het MER al eens teruggestuurd was met een resem zware opmerkingen. Oorzaak van het probleem: EON wil de CO2 opvangen en onder de grond opbergen.

We berichtten hier al eerder over de plannen van EON. Die CO2 opvangen zou moeten lukken via zogenaamde CCS-technologie: carbon capture and storage. EON beweert dat dit geen probleem is. Criticasters - zoals de milieubeweging - die stellen dat de technologie nog helemaal niet is bewezen en nog zeer onzeker is, lacht EON weg. Maar EON bijt er nu zelf de tanden op stuk. Blijkbaar is de bespreking van CCS toch niet zo gemakkelijk, wat ons natuurlijk niet verwondert, voor een onbewezen, nog niet toegepaste technologie. Want het is net op de lacunes in de bespreking over CCS dat de cel MER van de Vlaamse administratie zich baseert om het MER af te keuren.

Informatie over hoe ze de CO2 opslag precies wil aanpakken op de verschillende mogelijke locaties, is onvoldoende. Niet geheel onbelangrijk, natuurlijk. De uitgevoerde berekeningen zijn niet transparant genoeg om ze te kunnen controleren. De vergelijking van CCS op gascentrales in vergelijking met steenkoolcentrales is onvoldoende uitgewerkt. Allemaal opmerkingen die niet min zijn.

De MER-cel maakt daarnaast nog een reeks opmerkingen, waaronder eentje dat “de conclusies mbt. de significantie van de milieueffecten (…) niet in lijn liggen met de eigenlijke gegevens in de tekst”. Ook de vergelijking van de uitstoot met een aantal plafonds die België moet respecteren is belangrijk. In Nederland zette de Raad van State vorige maand nog 3 nieuwe kolencentrales in de koelkast, omdat eerst een oordeel van het Europees Hof nodig is, net over de impact die kolencentrales hebben op de plafonds voor de vervuilende gassen SO2 en NOx.

EON moet nu terug naar af, en een nieuwe versie van het MER proberen produceren dat wel de toets doorstaat.

Ondertussen loopt een belangrijke investering vertraging op, die we ons vandaag eigenlijk niet kunnen veroorloven. Het Belgische elektriciteitsproductiepark heeft dringend nieuwe capaciteit nodig. Het is dan ook onverantwoord dat EON blijft vasthouden aan riskante technologieën. De investering zou veel beter uitgevoerd worden met bewezen hernieuwbare energieproductietechnologieën, of met een – ook zeer goed gekende – op aardgas gestookte efficiënte centrale. Een duidelijk signaal van de overheid dat een steenkoolcentrale geen plaats heeft in Vlaanderen is op zijn plaats. Dat zou heel wat problemen en vertraging vermijden.