Milieuorganisaties BBL en IEW reageren op uitspraak Grondwettelijk Hof over Doel 1 & 2

Naar aanleiding van de rechtszaak van milieuorganisaties BBL en IEW tegen de levensduurverlenging van de kerncentrales Doel 1 en 2, besliste het Grondwettelijk Hof vandaag om bijkomende vragen te stellen aan het Europees Hof van Justitie. In tegenstelling tot wat minister Marghem in haar persbericht doet uitschijnen, is de zaak hiermee zeker nog niet beslecht. De vragen aan Europa maken net duidelijk dat er nog discussie is over de grond van de zaak. Sara Van Dyck van Bond Beter Leefmilieu: “De internationale verdragen zijn duidelijk, een levensduurverlenging kan niet zonder een milieu-effectenrapport én een publieke consultatie. Ook de Raad van State stelde hier al vragen over”. 

“Hernieuwbare energie staat klaar om roer over te nemen”

De milieuorganisaties vinden de levensduurverlenging van Doel 1 en Doel 2 niet enkel onwettig, de centrales zijn bovenal niet nodig voor de bevoorradingszekerheid. Analyses van netwerkbeheerder ELIA en de CREG toonden dit al meermaals aan. De herhaaldelijke stillegging door de talloze problemen in onze kerncentrales maakten de voorbije jaren ook al duidelijk dat we perfect verder kunnen met minder kernenergie. Sterker: de oude en inflexibele centrales zijn een rem op op de broodnodige verdere ontwikkeling van wind- en zonne-energie. 

“Hernieuwbare energie staat klaar om het roer over te nemen. Wind en zon worden jaar na jaar goedkoper en kunnen ons tegen 2030 voor bijna 60% van elektriciteit voorzien. Daarvoor moeten we eindelijk afscheid nemen van onze oude kerncentrales en de weg vrijmaken voor een propere en veilige energietoekomst”, zegt Sara Van Dyck van Bond Beter Leefmilieu.

Vele rechtszaken en procedures tegen kerncentrales

Voor de financiering van de rechtszaak lanceerden BBL en IEW in 2016 de crowdfundingsactie “Sloopdekerncentrales”. Op slechts enkele dagen tijd verzamelden de organisaties meer dan het dubbele van het vooropgestelde budget. Dit toont aan dat de Belgen duidelijk wakker liggen van kernenergie en mee willen beslissen over de energietoekomst van ons land. Dat blijkt ook uit de verschillende andere rechtszaken die nog lopen tegen onze kerncentrales: Greenpeace spande een procedure en beroep aan bij de burgerlijke rechtbank tegen de levensduurverlenging van Doel 1, Doel 2 en Tihange 1. Die zaak is al meermaals uitgesteld. Ook stapte Greenpeace al naar de Raad van State tegen de levensduurverlenging. Daarnaast startten verschillende organisaties en gemeenten van de buurlanden een rechtszaak tegen de heropstart van de scheurtjesreactoren Doel 3 en Tihange 2. Op 25 juni vormden bovendien meer dan 40.000 actievoerders een mensenketting van Aken tot Tihange tegen deze scheurtjesreactoren. 

Kernuitstap Sloop de kerncentrales

Meer over Kernuitstap