Minder autoverkeer zorgt voor de beste doorstroming

Het dagelijkse fileleed op de ringwegen rond Antwerpen en Brussel zorgt voor veel frustraties. De meerderheidspartijen in het Vlaams parlement vragen daarom in een resolutie aan de Vlaamse regering om werk te maken van een ‘Actieplan Doorstroming’. Ze vragen onder meer om structurele knelpunten in het infrastructuurnetwerk weg te werken en dynamische verkeerssignalisatie (de groene golf) verder te ontwikkelen.

Wat in de resolutie echter niet aan bod komt, is de vraag naar beleidsmaatregelen die inzetten op minder autoverkeer. Dat is immers de kern van het probleem. De afgelopen tien jaar nam de afgelegde afstand op ons wegennet toe met meer dan 10%. In 2010 werden 98 miljard autokilometers afgelegd. En die groei gaat nog steeds door.

Het aanleggen van extra rijstroken of het invoeren van spitsstroken kan op korte termijn wel enige verlichting brengen, maar op langere termijn zorgen dergelijke ingrepen vooral voor nog meer verkeer. Enkel inzetten op een betere doorstroming is vooral symptoombestrijding. Met een paar overbruggingen wordt de patiënt op de been gehouden, maar zolang de patiënt niet op dieet gaat, blijft hij ziek.

Luchtkwaliteit