Minister Muyters wil zonevreemde bossen herbestemmen

Vlaams minister voor ruimtelijke ordening Philippe Muyters kreeg in het Vlaams Parlement vragen over de al jarenlang aanslepende problematiek van zonevreemde bossen. Volgens het Vlaams regeerakkoord zal er een actieplan worden opgemaakt om de zonevreemde bossen in kaart te brengen en die bossen te herbestemmen naar echt bosgebied, waar dat nuttig en mogelijk is. Nu de regeerperiode bijna voorbij is, wordt het stilaan twijfelachtig of dat actieplan er nog wel komt.

In het parlement stelde de minister echter duidelijk dat hij wil dat de Vlaamse Regering het actieplan alsnog goedkeurt. Al vindt minister Muyters dat vooral een bevoegdheid van minister voor leefmilieu Schauvliege. Om herbestemmingsprocedures op te starten, wacht minister Muyters naar eigen zeggen op voorstellen van minister Schauvliege, die moet aangeven welke bedreigde bossen het meest waardevol zijn en waarvoor een herbestemming dringend is. In totaal gaat het om zo’n  4000 hectare bos die zeer waardevol zijn, maar in de toekomst worden bedreigd. BBL blijft nog hopen op een volwaardig actieplan voor het einde van de legislatuur.

Bossen