Nacht van de Duisternis overhandigt Europese prijs tegen lichthinder aan Crevits

Op 15 oktober 2011 doven meer dan 100 verschillende gemeenten zo veel mogelijk openbare verlichting en kunnen inwoners even proeven van de rust en gezelligheid in een donkere nacht. De16de Nacht van de Duisternis slaat de handen in elkaar met de Week van het Bos. Bond Beter Leefmilieu, vzw Preventie Lichthinder en de Vereniging voor Sterrenkunde, de organisatoren van de Nacht, overhandigen vandaag de European Lighting Design Award aan minister Crevits voor haar inspanningen om het op de snelwegen altijd Nacht van de Duisternis te maken.  

European Lighting Design Award

Vlaanderen is een van de meest verlichte regio’s. Dit komt doordat verlichten tot nog niet zolang geleden een gewoonte was waar de overheid niet veel bij nadacht. Vlaams minister van Mobiliteit Crevits doorbrak dit patroon door te beslissen het licht uit te doen op de meeste snelwegen. Dat is ook de Internationale Dark Sky Association (IDA) niet ontgaan. Daarom mogen de organisatoren van de Nacht van de Duisternis minister Crevits vandaag de European Lighting Design Award overhandigen in het planetarium in Laken. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een project of plan of oplossing om de lichtvervuiling te verminderen en energie te besparen.  

Genieten van het donker op 116 activiteiten

Op de Nacht van de Duisternis doven gemeenten niet alleen een deel van de openbare verlichting, maar organiseren ze samen met verenigingen 116 activiteiten. Deze activiteiten zetten de rijkdom van de nacht in de verf en geven de gezelligheid van de nacht terug aan het publiek. Je kunt zaterdag 15 oktober genieten van boswandelingen, fakkeltochten, optredens in het donker en nog veel meer leuke activiteiten.

Verlicht enkel wanneer nodig

Bond Beter Leefmilieu, vzw Preventie Lichthinder en de Vereniging voor Sterrenkunde roepen gemeenten op om na de Nacht van de Duisternis eens te kijken of ze het hele jaar lang rationeler kunnen verlichten. Lampen moeten bijvoorbeeld enkel schijnen op hun doel en geen onnodig licht de hemel insturen. Maar de gemeenten kunnen ook nagaan of de verlichting wel zinvol is of slechts een deel van de nacht zinvol is. Dit kan allemaal zonder de veiligheid in gevaar te brengen. In sommige gevallen verbetert het doven van verlichting zelfs de veiligheid. Enkel verlichten wanneer nodig, en niet meer dan nodig vermijdt pure verspilling van energie en herstelt een deel van onze natuurlijke omgeving: het nachtelijk landschap van de sterrenhemel.

Meer info

116 activiteiten in heel Vlaanderen ook in uw regio: www.nachtvandeduisternis.be

Energiebesparing