Nederland krijgt als eerste uitstel fijn stof-normen

Nederland is de eerste lidstaat die van de Europese Commissie uitstel krijgt om te voldoen aan de normen voor fijn stof en stikstof. De Commissie kan voor fijn stof uitstel geven tot medio 2011 en voor stikstof tot begin 2015. Voorwaarde is wel dat de lidstaat met een integraal plan aantoont de nodige maatregelen te zullen doorvoeren om binnen de uitsteltermijn wel aan de normen te voldoen. Volgens de Commissie zal het “Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit” hier voor zorgen.  

Milieudefensie uit Nederland is niet akkoord met het uitstel. Volgens Milieudefensie is het Samenwerkingsprogramma vooral een samenraapsel van goede voornemens, maar met weinig  effectieve maatregelen. Eén van de belangrijkste pijlers onder het Samenwerkingsprogramma was de kilometerheffing. Maar de invoering daarvan is ondertussen uitgesteld tot na 2011. Bovendien worden ook een aantal grote bouwprojecten opnieuw toegelaten, wat juist zal zorgen voor meer fijn stof. Milieudefensie gelooft dan ook niet dat Nederland tegen 2011 de normen zal halen en zal daarom op basis van het Verdrag van Aarhus een herziening van het besluit van de Commissie vragen.

Ook België heeft aan de Commissie uitstel gevraag om de normen te halen. In vergelijking met het Nederlandse plan is het Belgische plan helemaal een lege doos. Zo wordt nergens anders in Europa de dieselwagen zo gepromoot door de overheid als in België… Niet alleen hebben we de laagste dieselprijzen, bovendien werd de accijnsvervangende heffing bij aankoop van een dieselwagen door de federale regering geschrapt.  In Nederland wordt de dieselaccijns juist verhoogd. In Nederland bestaat er een verplichte koppeling tussen bouwprojecten en luchtkwaliteitsnormen. In Vlaanderen moet het ruimtelijk beleid geen rekening houden met luchtkwaliteit. En doet dat ook niet. In Nederland hebben verschillende steden milieuzones ingevoerd, waardoor vervuilende vrachtwagens de stad niet meer binnen mogen. Dat systeem wordt verder uitgebreid naar bestelwagens. In Vlaanderen wil geen enkele stad een milieuzone invoeren…  

Het is nu afwachten wat de Commissie zal beslissen over de derogatie-aanvraag van ons land.

Luchtkwaliteit