Nederlanders willen 100% hernieuwbare energie

Het burgerinitiatief ‘Nederland krijgt nieuwe energie’ kent een groot succes. Het initiatief, dat werd opgestart door partijleden van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SGP en VVD pleit voor een 100% hernieuwbare energievoorziening tegen 2050. Het voorstel voor een schone energietoekomst kreeg al meer dan 40.000 steunbetuigingen en kan daardoor voorgelegd worden aan de Nederlandse Tweede Kamer.

De initiatiefnemers vragen om Nederland uiterlijk in 2050 onafhankelijk te maken van schaarse en vervuilende energiebronnen. Het burgerinitiatief pleit voor de uitvoering van het recent gepubliceerde plan ‘Nederland krijgt nieuwe energie’, waaraan energie-experts van onder andere McKinsey, BCG, KEMA, Universiteit Utrecht en Erasmus Universiteit Rotterdam hebben meegewerkt. Volgens deze studie is een volledige omschakeling naar hernieuwbare energie uiterlijk in 2050 technisch haalbaar en economisch wenselijk. Fossiele energiebronnen zullen immers steeds duurder worden, terwijl hernieuwbare energie dankzij technologische ontwikkelingen goedkoper wordt. De initiatiefnemers schuiven een aantal actiepunten naar voor die kaderen binnen een langetermijnvisie voor 100% hernieuwbare energie. Ze pleiten niet alleen voor een stabiel investeringskader voor hernieuwbare energie, maar ook voor een fiscale vergroening en de uitbouw van een slim energienetwerk. Bovendien vragen ze om sterk in te zetten op energiebesparing en pleiten ze voor de oprichting van een Nationaal Energie Investeringsfonds op om de financiering van energiebesparende maatregelen en investeringen in opwekking van hernieuwbare energie te vergemakkelijken. Het partijoverstijgende plan wordt gesteund door een brede coalitie van bedrijven, brancheorganisaties, banken en milieu- en natuurorganisaties.

De initiatiefnemers hopen dat het breed gedragen voorstel nu wordt opgenomen in het nieuwe regeerakkoord. Misschien vinden onze regeringsonderhandelaars hierin ook inspiratie.

Windenergie