Nederlandse milieuorganisaties naar Raad van State tegen verruiming Schelde

Vogelbescherming Nederland, de Zeeuwse Milieu Federatie, Natuurmonumenten en het Zeeuws Landschap vinden dat de Nederlandse overheid geen ernstige inspanningen doet om de achteruitgang van de beschermde natuurwaarden in de Westerschelde te keren. De overheid wil wel een vergunning afleveren voor een verdere verruiming van de Schelde, maar biedt geen garanties dat deze verruiming geen bijkomende schade zal toebrengen.

De politieke en maatschappelijke onzekerheden, gecombineerd met het gebrek aan sluitende garanties voor natuur in de besluitvorming rond de verruiming van de vaargeul, hebben de verschillende natuurorganisaties ertoe gebracht om tegen het Tracébesluit in beroep te gaan bij de Nederlandse Raad van State.

Deze rechtsgang mag bezwaarlijk als een verrassing gelden. De Nederlandse overheden slagen er voorlopig zelfs niet in om ook maar een redelijk perspectief te bieden op uitvoering van het natuurpakket aldaar. Door de verruiming juridisch los te koppelen van de natuurprojecten, is bovendien grote rechtsonzekerheid gecreëerd voor de verruiming.

Voorlopig zijn er dus nog geen winnaars in dit dossier.

Waterkwaliteit