Nieuwe energienormen voor televisies, koelkasten, diepvriezers en wasmachines

Eind maart zijn nieuwe Europese performantienormen goedgekeurd voor een hele reeks energieverbruikende huishoudelijke toestellen. Vanaf juli 2010 moeten alle televisies op energievlak efficiënter zijn dan het huidige gemiddelde. Vanaf 2012 zullen de normen worden  aangescherpt: nieuwe toestellen zullen dan  30% beter moeten scoren dan het huidige gemiddelde.

ECOS, de Europese milieu-organisatie die deze ontwikkelingen mee heeft opgevolgd, is teleurgesteld. Vandaag is al het mogelijk om 50% efficiëntere televisies te produceren. ECOS vreest bovendien dat door de vraag naar steeds grotere televisieschermen, de energiewinst door deze maatregel ook snel zal zijn teniet gedaan. Ook het gebrek aan bijkomende normen, onder meer op het vlak van schadelijke stoffen, is een teleurstelling, net als het ontbreken van bijkomende garanties inzake recyclage van afgedankte toestellen.

Koelkasten en diepvriezers met een B-la bel mogen vanaf juli 2010 niet meer op de markt worden gebracht. Toestellen die vandaag een A-la bel dragen, zullen vanaf 2012 niet meer verkocht mogen worden. En wasmachines met een A-la bel verdwijnen vanaf 2013 van de markt. Voor wasmachines zijn ook voorzichtige beperkingen voorzien voor het waterverbruik.

Volgens de Europese Commissie moeten al deze maatregelen samen tegen 2020 leiden tot 51 terrawattuur minder elektriciteitsverbruik. Dit zou evenveel zijn als het gezamenlijke jaarlijkse verbruik van Portugal en Litouwen.

 

Energiebesparing