Nieuwe studie toont aan: kostprijs geen reden om kernuitstap uit te stellen

Twee kerncentrales langer openhouden  is op termijn niet voordeliger, maar wel risicovoller. Tot die conclusie komen milieuorganisaties Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Inter-Environnement Wallonie (IEW) op basis van een update die onderzoeksinstelling EnergyVille maakte van de energiestudie voor de industriële grootverbruikers uit 2017. 

Geen lagere systeemkost door openhouden 2 kerncentrales

Deze update trekt de in het energiedebat vaak geciteerde EnergyVille-studie in opdracht van de grootverbruikers door tot 2040 en dus tot na de sluiting van alle kerncentrales, ook als er 2 reactoren met 10 jaar verlengd zouden worden. Bovendien gebruikt het de meest recente cijfers over de evolutie van de gasprijs en de steeds verder dalende prijzen van hernieuwbare energie. 

“Uit deze actualisatie blijkt dat het langer openhouden van 2 reactoren tegen 2040 niet tot een lagere systeemkost leidt”, licht Jan Vande Putte, energie-expert bij Greenpeace België toe. “De kernuitstap zelfs maar gedeeltelijk uitstellen is dus een schijnoplossing. De enige weg vooruit - en op termijn de voordeligste - is de kernuitstap bevestigen en volop inzetten op de vergroening van onze energie.” 

"Aangezien dit uitstel niet voordelig is voor de burger, maar wel het nucleair risico rekt, kunnen we beter vasthouden aan de volledige kernuitstap in 2025"

Update van bestaande studie grootindustrie

Eerstdaags hervatten de discussies over het energiepact op basis van de door minister Marghem gevraagde bijkomende cijfers. Met de actualisatie van de EnergyVille-studie willen de milieuorganisaties de verschillende regeringen een sluitend argument bieden om de kernuitstap te bevestigen.

“Ook bij een gedeeltelijk uitstel, moeten we die 2 kerncentrales uiteindelijk sluiten en investeren in nieuwe capaciteit”, zegt Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu. “Aangezien dit uitstel niet voordelig is voor de burger, maar wel het nucleair risico rekt, kunnen we beter vasthouden aan de volledige kernuitstap in 2025. Zo krijgen ondernemingen en burgers de broodnodige impuls om te investeren in de oplossingen van de toekomst: schone, betrouwbare en veilige energie zonder nucleair risico en kernafval.”

En wat met de CO2-uitstoot na de kernuitstap?

Over de CO2-uitstoot na de kernuitstap wordt met cijfers gegoocheld dat het een lieve lust is. Een zinnige vergelijking tussen alles sluiten of twee kerncentrales tien jaar langer openhouden, leert dat er in het in het slechtste geval 2 tot 3% aan CO2 bijkomt tegen 2030. Maar weet dat de elektriciteitssector maar voor een achtste verantwoordelijk is voor de totale CO2-uitstoot, en dat andere sectoren heel wat meer CO2 uitstoten. Net die andere sectoren moeten jaarlijks datzelfde percentage besparen om de klimaatdoelstellingen te halen, terwijl hun CO2-uitstoot alleen maar blijft stijgen. Niet de kernuitstap, maar wel andere taboes vormen de grootste uitdaging voor de Regering: mega-veestallen, nieuwe containerdokken, de verloning met wagens en diesel of de uitbreiding van de luchthaven. Bovendien wordt het beetje extra CO2-uitstoot na de kernuitstap makkelijk gecompenseerd op Europees niveau. Het is bijna hallucinant om te zien hoe ver de discussie is afgedreven van de inzet van een doeltreffend klimaat- en energiebeleid. De relevante vraag is dus of we tegelijk de kerncentrales kunnen sluiten en de klimaatdoelstellingen halen? Natuurlijk kan dat.

> Lees hier de volledige opinie van Mathias Bienstman over de relatie tussen de kernuitstap en het klimaat

Kernuitstap Greenpeace

Meer over Kernuitstap