Noord-Zuidverbinding Limburg belandt binnenkort op de regeringstafel

De Noord-Zuidverbinding door Limburg, de beruchte A24, is een dossier dat de milieubeweging al sinds de jaren zeventig wakker houdt. Een groot deel van het tracé werd beetje bij beetje gerealiseerd, tot Houthalen-Helchteren. Voor het laatste stuk naar de E 314 liggen nu twee mogelijkheden op tafel: een ondertunneling van de huidge baan of een nieuwe omleidingsweg. Minister Hilde Crevits lijkt als bevoegde minister eerder voor de omleidingsweg te zullen kiezen.

Nochtans loopt deze omleidingsweg door een Europees beschermd habitatgebied. Volgens de Europese habitatrichtlijn mag een habitatgebied enkel aangesneden worden als er dwingende redenen van groot openbaar belang zijn en als er geen alternatieve oplossingen zijn. Dat alternatief is er met de tunnel dus duidelijk wel. Bovendien zal een omleidingsweg het verkeersprobleem gewoon verschuiven naar andere woonwijken. En tot slot zal een omleidingsweg het huidge verkeersproblemen in het centrum van Houthalen-Helchteren niet oplossen, aangezien hier een groot aandeel lokaal verkeer aanwezig is.

De Limburgse Milieukoepel heeft reeds aangekondigd naar Europa en de Raad van State te stappen als gekozen wordt voor de omleidingsweg.