Persoffensief voor Seine-Schelde-West

Hoewel er een duidelijke politieke meerderheid tegen Seine-Schelde-West is, doen de voorstanders nog verwoede pogingen om het project te doen herleven. Eerst mocht dhr. Steimler, de topman van de autotransporteur NYK-Europe, in Terzake uitgebreid komen klagen over het gebrek aan moed van de beleidsmakers terzake. Nu de verkiezingskoorts wat is gaan liggen, zetten de West-Vlaamse afdelingen van VOKA en UNIZO het project op hun prioriteitenlijstje en ook de burgemeester van Brugge laat weten dat hij blijft vechten voor het kanaal. Het is echter bijzonder opvallend dat geen van de voorstanders ten gronde ingaat op de problemen van het project. De actiegroep ’t Groot Gedelf wordt gemakkelijkheidshalve afgeschilderd als een bende leugenaars die voor een paar rijen populieren de economische toekomst van Zeebrugge (en bij uitbreiding heel West-Vlaanderen) op het spel zetten, maar veel verder dan dat komt men blijkbaar niet. Misschien is het nuttig om enkele cruciale elementen uit het dossier nog eens duidelijk op een rijtje te zetten.

Het project is niet uitvoerbaar. Er is geen water voor het project – er is nu al een tekort aan water rond Gent in droge tijden en door klimaatverandering wordt die situatie nog erger. In Noord-Frankrijk en Gent (Terneuzen) liggen bovendien nog plannen op tafel die mogelijk ook water nodig zullen hebben.

Het project is niet nuttig. De kosten van het project overtreffen de baten – en geen klein beetje. In die context ook: er is geen geld voor dit project. Het is al zeer de vraag hoe Vlaanderen het geld moet besparen om de geplande drie sluizen in Antwerpen, Gent en Zeebrugge te financieren.  

Het project is niet noodzakelijk – zelfs indien de haven van Zeebrugge inderdaad zo fors zou groeien als de optimisten hopen, dan nog is het mogelijk om via investeringen in spoor en estuaire vaart de modal shift aanzienlijk te verbeteren.

Zeker, er moeten nog een paar studies afgewerkt worden – het wekt overigens weinig vertrouwen dat die studies blijkbaar ineens achter gesloten deuren worden opgesteld. Maar de witte konijnen die tot nu toe uit de hoed werden getoverd om deze fundamentele problemen op te lossen, bleken ook niet meer te zijn dan dat. Seine Schelde West uitvoeren zou een strategische blunder van formaat zijn.

Waterkwaliteit