Petitie tegen verloning met bedrijfswagens en voor verlaging lasten op arbeid | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Petitie tegen verloning met bedrijfswagens en voor verlaging lasten op arbeid

Persbericht Bond Beter Leefmilieu

maandag 1 december 2014

Vandaag lanceren Bond Beter Leefmilieu (BBL), Kom op tegen Kanker en het Netwerk Duurzame Mobiliteit een petitie tegen de verloning met bedrijfswagens en brandstof. De huidige fiscale gunstregeling voor bedrijfswagens zorgt voor langere files en meer luchtvervuiling. Verschillende gerenommeerde professoren economie, fiscaliteit en politicologie scharen zich achter de idee. 

De petitie pleit voor een afbouw van de fiscale gunstregeling. De inkomsten moeten integraal gebruikt worden voor een verlaging van de lasten op arbeid. Ook moet de overheid een performant openbaar vervoer waarborgen. “In de eerste uren van deze petitie merken we al heel veel positieve reacties. We hopen dan ook dat velen effectief hun handtekening zullen zetten,” vertelt Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu. “Op die manier kan de afbouw van de gunstregeling voor bedrijfswagens deel uitmaken van de belastinghervorming, die de federale regering voorbereidt.”

“De afgelopen dagen kwam er erg veel positieve respons op een column van Dave Sinardet in De Tijd. Daarin stelt hij voor om de fiscale steun aan bedrijfswagens om te zetten naar een échte daling van de lasten op arbeid. Het is duidelijk dat in tijden van besparingen op openbaar vervoer, hoge loonkosten en groeiende files steeds meer mensen inzien dat de fiscale steun voor bedrijfswagens absurd is. Waarom moedigt de overheid in hemelsnaam bedrijven aan om loon uit te keren in de vorm van  wagens en diesel?” 

De petitie nam een beloftevolle start. Enkele gerenommeerde professoren economie en fiscaliteit zoals Gert Peersman, Koen Schoors, Stef Proost en Michel Maus hebben al hun steun betuigd. 

De petitie vindt u hier: http://www.petities24.com/stop_verloning_met_wagens_en_diesel 

Eerste ondertekenaars zijn:
Dave Sinardet, professor politicologie, VUB
Koen Schoors, professor economie, UGent
Gert Peersman, professor economie, UGent
Michel Maus, professor  fiscaliteit, VUB
Stef Proost, professor transporteconomie, KULeuven
Kobe Boussauw, professor ruimtelijke planning en mobiliteit, VUB
Bruno De Borger, professor economie, UA
Dirk Lauwers, professor Mobiliteit en Ruimtelijke Planning UGent
Paul De Grauwe, professor European Political Economy, LSE

Dit is de tekst van de petitie:
Brussel en Antwerpen hebben de langste files van Europa. Toch brachten de drie grootbanken de afgelopen maanden 10.000 extra bedrijfswagens in het verkeer. Een Belg verliest gemiddeld één gezond levensjaar door de luchtvervuiling in ons land. In België is het voor een werkgever aantrekkelijker om werknemers te vergoeden met een wagen of brandstof dan met euro’s. Honderdduizenden Belgische werknemers hebben een tankkaart waarmee ze gratis diesel tanken. De overheid wil honderden miljoenen besparen op openbaar vervoer. Tegelijk misloopt ze volgens de OESO jaarlijks meer dan 2 miljard euro door de fiscale gunstregeling voor bedrijfswagens. Dat lijkt niet alleen absurd, dat is het ook.

Terecht noemt politicoloog Dave Sinardet salariswagens het laatste taboe in het debat over belastinghervormingen. Dat taboe willen we eindelijk doorbreken! Daartoe hebben we nu een unieke kans. De nieuwe federale regering overweegt een belastingverschuiving. De Europese Commissie dringt er op aan. Een tax shift kan er ook voor zorgen dat het aantrekkelijker is om lonen in euro’s uit te betalen, dan in de vorm van wagens en diesel. Eenvoudiger kan niet. 

We willen daarom dat de overheid het fiscaal gunstregime voor bedrijfswagens afbouwt en het geld gebruikt voor een daling van de lasten op arbeid.  Teken daarom deze petitie. Liever lagere werkgeversbijdragen en een beter loon, dan een bedrijfswagen meer in de file!

Belangrijke opmerking: 
De tekst richt zich niet tegen dienstwagens, dat zijn bedrijfswagens die werknemers nodig hebben om hun functie uit te oefenen. Wel neemt de petitie salariswagens op de korrel. Dat is de wagen die als onderdeel van het loonpakket ter beschikking wordt gesteld van de werknemer, ook voor privé-verplaatsingen. Door de fiscale gunstregeling voor bedrijfswagens rijden er honderdduizenden salariswagens op de Belgische wegen rond.