Planbureau bevestigt: levensduurverlenging kernenergie blokkeert energietransitie

Een nieuwe studie van het Federaal Planbureau komt tot de conclusie dat de levensduurverlenging van de kerncentrales de groei van hernieuwbare energie afremt en de energietransitie bemoeilijkt. Deze studie bewijst nog maar eens dat we van onze kerncentrales af moeten om de weg vrij te maken voor een toekomst met veel meer hernieuwbare energie. Een niet mis te verstane boodschap, die we niet mogen negeren nu de “stroomversnelling” voor een energievisie in Vlaanderen volop op gang getrokken is en  de discussies voor een federaal energiepact eraan komen. 

Lage prijzen remmen transitie af

Het Planbureau berekende de impact van een levensduurverlenging van de kerncentrales op de energieprijzen aan de hand van een model. Het bureau komt tot de conclusie dat de groothandelsprijzen op de energiemarkt dalen door de kerncentrales langer open te houden. Op korte termijn kan dat ogenschijnlijk voordelen bieden: lagere energieprijzen, daar is toch niemand tegen? Grote industriële bedrijven, die rechtstreeks hun energie aankopen op de groothandelsmarkten kunnen profiteren van die lagere prijzen. 

Maar, zo stelt het Planbureau: voor kleinere gebruikers leiden de lagere prijzen op de groothandelsmarkt niet noodzakelijk tot een lagere energiefactuur. Heffingen, toeslagen en taksen maken bij de kleine gebruikers immers het grootste deel uit van de factuur. Bovendien zijn de lage energieprijzen op de groothandelsmarkten nefast voor de technologieën die we nodig hebben voor de energietransitie. Zo geraken hernieuwbare energieproducenten en gascentrales steeds moeilijker uit de kosten. Dat brengt ons bij de belangrijkste conclusie van de studie: een levensduurverlenging van de kerncentrales kan door de neerwaartse druk op de prijzen de noodschakelijke overschakeling naar een koolstofarme economie vertragen. 

Gedaan met puberaal uitstelgedrag

Of, zoals directeur van studiebureau 3E Geert Palmers het vorige week stelde op het feest voor het twintigjarig bestaan van de hernieuwbare-energiefederatie ODE Vlaanderen: het energiebeleid in België is zoals een puber. Uitstelgedrag en steekvlamcommunicatie bepalen de richting. Het is tijd voor een andere koers: geen puberaal uitstelgedrag meer, maar een kernuitstap en een transitie naar 100 procent hernieuwbare energie. 

Kernuitstap

Meer over Kernuitstap