De gemeente vindt het behoud, de versterking en het duurzaam beheer van de ecosystemen op haar grondgebied zeer belangrijk”, zegt Kristel Schoonjans, milieuambtenaar Herent.

Foto Hugo Bollion

Plant ook jouw gemeente het zaadje voor meer lokale natuur?

De gemeente vindt het behoud, de versterking en het duurzaam beheer van de ecosystemen op haar grondgebied zeer belangrijk”, zegt Kristel Schoonjans, milieuambtenaar Herent.

Foto Hugo Bollion

In het Kastanjebos in Herent ontluikt een nieuwe zomerdag. De opkomende zon wurmt zich door het bladerdek. Rondom het bos laten kleurrijke bloemen de hooilanden schitteren. Vlinders en vogels fladderen al lustig rond, terwijl nachtdieren zich opnieuw verschuilen in het bos.

Het Kastanjebos is een van de mooie resultaten van een jarenlange samenwerking tussen de gemeente Herent en de lokale afdeling van Natuurpunt. Die ontstond zo’n 20 jaar geleden, toen Natuurpunt kwam aankloppen bij de bevoegde schepen. “Tot vandaag subsidieert onze gemeente een deel van de aankoopsom en andere kosten van een nieuw gebied of perceel”, vertelt Kristel Schoonjans, milieuambtenaar van de gemeente Herent. “Dat doen we ook voor andere natuurverenigingen. Hier en daar bieden we ook logistieke steun.”

Bruisende resultaten

Dat doet de gemeente niet zomaar. “De gemeente vindt het behoud, de versterking en het duurzaam beheer van de ecosystemen op haar grondgebied zeer belangrijk”, zegt Kristel Schoonjans. “Daarom voeren we als sinds lange tijd tal van maatregelen en acties uit om dat doel te bereiken.”

Dankzij de steun van de gemeente, en de goede zorgen van Natuurpunt, zijn de Herentse natuurgebieden stuk voor stuk pareltjes. Niet alleen is er het kleurrijke Kastanjebos, ook de Molenbeekvallei en Ter Neppen bruisen van het leven. En dat is niet alles, want toen Natuurpunt twee poelen wou inrichten voor de zeldzame kamsalamander, stemde de gemeente in om het hele kostenplaatje te betalen. Goed nieuws voor dit bijzondere diertje.

Label voor natuurlijke tuinen

Ook buiten de natuurgebieden werpt de samenwerking tussen de gemeente en Natuurpunt haar vruchten af. Kristel Schoonjans: “Bermen houden we zo natuurlijk mogelijk dankzij een bermbeheerplan, samen hielpen we aan de inrichting van een vleermuizenbunker, uitgevoerd door Regionaal Landschap Dijleland, de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploeg van IGO Leuven en de Bosgroep Dijle-Geteland. En dan is er nog het label voor natuurlijke tuinen. Al enkele jaren reiken we dat label samen met Natuurpunt Herent uit aan tuineigenaars die zich inspannen om hun tuin natuurvriendelijk in te richten.”

Dankbaar

Bij Natuurpunt Herent is men vooral erg dankbaar: “Voor een lokale Natuurpuntafdeling die draait op vrijwilligers, is steun meer dan welkom. We zijn blij dat we kunnen rekenen op de gemeente en hopen dat we nog vele jaren mogen samenwerken.” Ook de gemeente is tevreden met de samenwerking. “De contacten verlopen vlot, en de resultaten zijn er”, besluit Kristel Schoonjans.

Investeren in natuur loont: aan de slag in jouw gemeente?

“Het zou leuk zijn mochten heel wat andere gemeentebesturen in zee gaan met Natuurpunt”, klinkt het bij Natuurpunt Herent. “Er is bij inwoners heel wat vraag naar lokale natuur. Bovendien is samenwerken met Natuurpunt erg makkelijk. Je hoeft niet alles zelf te doen. Met behulp van wat financiële en/of logistieke steun zorgt Natuurpunt dat de lokale natuur een stevige boost krijgt.” Kristel Schoonjans bevestigt, al erkent ze dat het gemeentelijk budget hier en daar nog een struikelblok vormt. “Maar investeren in natuur loont. Niet alleen voor de natuur zelf, ook voor inwoners, landbouwers, noem maar op. Bovendien is het een krachtig wapen tegen de klimaatverandering en de lokale gevolgen daarvan.”

Dit artikel verscheen eerder op de website van Gemeente voor de Toekomst.

Samen van onze steden en gemeenten bruisende, groene en fijne plekken maken. Daar zet Gemeente voor de Toekomst op in. Ben je geëngageerd en wil je vooruitgang boeken? Als burger, onderneming of bestuur? Alle nieuws, inspiratie en wie kan helpen, vind je op onze website.

Natuurpunt Gemeente voor de Toekomst