Foto Jan Faborsky

Procedure tegen Mall of Europe moet nieuwe Uplace tegengaan

Foto Jan Faborsky

Een reeks verenigingen, waaronder Bond Beter Leefmilieu, BRAL en Unizo, stappen naar de Raad van State om de bouw van een nieuw megalomaan shoppingcentrum op de Heizel tegen te houden. De Mall of Europe moet 72.000 m² groot worden en zal niet minder dan 65.700 wagens per dag aantrekken. Reken daar nog andere evenementen op de Heizel bij en je hebt alle ingrediënten voor nog meer files en luchtvervuiling.

Hardleerse regeringen

We stappen naar de Raad van State tegen het nieuwe bestemmingsplan voor de Heizel van de Brusselse regering. Op de Heizel zou een nieuw megalomaan shoppingcentrum gebouwd worden: de Mall of Europe. Het plan werd in juli vorig jaar al eens vernietigd door de Raad van State, omdat er geen oplossing voorzien is voor de verwachte verkeerschaos. Een nieuwe effectenstudie werd in een recordtempo van 6 weken opgemaakt. De Brusselse regering keurde vervolgens een paar cosmetische ingrepen goed, die in de feiten niets veranderen. Daarom stappen we opnieuw naar de Raad van State. 

Uplace

De plannen van de Brusselse regering doen denken aan die van de Vlaamse regering rond Uplace. Ook hier werden plannen en vergunningen al enkele keren vernietigd, tot en met een uitspraak van het Hof van Cassatie. Toch blijft de regering koppig proberen om het Uplace-project goedgekeurd te krijgen. Ook hier loopt een nieuwe procedure bij de Raad van State. Vorige week vonden de pleidooien plaats. We kregen alvast gelijk van de auditeur, die voorstelt om het bestemmingsplan voor Uplace opnieuw te vernietigen. De definitieve uitspraak wordt binnen twee weken verwacht. 

Fake news

Zowel de Brusselse als de Vlaamse regering houden geen rekening met de effecten van die shoppingcentra op het milieu en de mobiliteit. Zelfs het argument van de extra tewerkstelling is vals. De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven toonde aan dat de shoppingcentra geen bijkomende tewerkstelling creëren, maar ze enkel verplaatsen. Bovendien verzwakken ze de handel in de stedelijke centra. Nieuwe grote shoppingcentra zorgen enkel voor verliezers.