Professor Hans Bruyninckx nieuwe voorzitter milieukoepel Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen

De algemene vergadering van de Vlaamse milieukoepel Bond Beter Leefmilieu verkoos gisteravond professor Hans Bruyninckx (° Schoten, 1964) tot voorzitter voor de periode maart 2004-maart 2007. Hans Bruyninckx volgt de Limburger Gust Feyen op aan het hoofd van Bond Beter Leefmilieu. Feyen was negen jaar voorzitter van BBL en loodste de Vlaamse milieubeweging temidden van de economische, sociale en politieke ontwikkelingen van de jaren negentig het derde millennium binnen.

Voor Hans Bruyninckx is het "een duidelijke publieke en (niet partij)politieke keuze om vanuit zijn academische werksituatie een actieve bijdrage te leveren aan het functioneren van de milieubeweging in Vlaanderen". Hij wil op die manier ook zijn overtuigingen over het milieubeleid mee gestalte geven. Binnen BBL wenst Bruyninckx mee inhoud en vorm te geven aan een intussen sterk uitgebouwde en professionele milieubeweging als actor binnen het snel evoluerend Vlaams en internationaal milieubeleid. Aandachtspunten zijn daarbij onder andere de vervlechting van het milieu- en natuurbeleid met andere beleidsdomeinen, alsook de internationalisering van het milieubeleid en de rol van de (internationale) milieubeweging daarin. Bruyninckx kijkt daarbij ook naar andere actoren zoals bedrijven, economische sectoren en sociale bewegingen. "De uitdaging van BBL en haar 140 aangesloten verenigingen ligt er dan ook in om de duizenden vrijwilligers in de milieusector voldoende aan te sterken om op deze uitdagingen blijvend te kunnen inspelen". 

Hans Bruyninckx studeerde onder andere politieke wetenschappen (afdeling internationale betrekkingen, KUL) en ontwikkelingswetenschappen (UCL) en doctoreerde aan de Colorado State University (USA) tot doctor in de politieke wetenschappen, specialisatie internationale milieupolitiek. Momenteel is Hans Bruyninckx hoogleraar internationaal milieubeleid en duurzame ontwikkeling aan de K.U.Leuven en docent milieubeleid aan de Wageningen Universiteit in Nederland. In Vlaanderen is hij lid en adviseur van verscheidene wetenschappelijke commissies en sinds oktober 2003 zetelt hij in de raad van bestuur van Bond Beter Leefmilieu.