Raad van State geeft milieuverenigingen gelijk en schorst uitbreiding Essers

"Waarom moet er een bos wijken, terwijl er honderden hectaren niet gebruikte bedrijfsgronden liggen in Genk?"

De Raad van State schorst het ruimtelijk uitvoeringsplan voor uitbreiding van de transportfirma Essers in Genk. De Raad oordeelt dat de Vlaamse regering de Europese natuurwetgeving met de voeten heeft getreden. Europees beschermd leefgebied kan enkel op de schop als er geen alternatieven zijn en er sprake is van een groot openbaar belang. Dat alternatief is er wel degelijk, een groot openbaar belang niet. 

Honderden hectaren niet gebruikte bedrijfsgronden

Vanuit de milieuverenigingen zijn wij op zich niet gekant tegen een uitbreiding van Essers. Wel hebben we ons altijd afgevraagd waarom daarvoor een waardevol bos moet wijken, terwijl er in Genk honderden hectaren niet gebruikte bedrijfsgronden liggen. 

Door het transportbedrijf Essers en in het milieueffectenrapport (MER) werd gesteld dat die alternatieven niet voldoen. Essers wil de bestaande opslaghallen voor farmaceutische producten aan de Transportlaan uitbreiden, aangezien de vraag hiernaar sterk groeit. Om de logistieke verdeling van de farmaceutische producten efficiënt te laten verlopen, moeten deze magazijnen gegroepeerd naast elkaar gelegen zijn. 

Naar de leegstaande Ford-site

Een eerste mogelijkheid is dan om de farma-activiteiten in hun geheel te verhuizen, bijvoorbeeld naar de leegstaande Ford-site. Volgens het MER is dat economisch niet verantwoord, omdat dan hoogwaardige magazijnen met klimatisatie afgebroken moeten worden. Nog volgens het MER (dat al dateert van 2014) was er daarnaast op korte termijn te weinig duidelijkheid over de mogelijke ontwikkeling van de Ford-gronden. 

Die duidelijkheid blijkt er ondertussen wel te zijn. Enkele weken geleden kondigde Essers aan dat het een nieuw logistiek park van 16 ha bouwt op de Ford-site. Dat zou tegen de tweede helft van volgend jaar al operationeel zijn.

Een tweede optie is om een andere opslaghal, gelegen aan de overkant van de Transportlaan, te verhuizen. Die loods heeft een oppervlakte die vergelijkbaar is met de nu gevraagde uitbreiding. Het gaat om een eerder laagwaardige, niet-geïsoleerde loods voor halfafgewerkte producten. Die activiteit verplaatsen kan niet zo duur en moeilijk zijn. Zo komt er voldoende ruimte vrij om nieuwe hoogwaardige hallen voor farmaproducten te bouwen, vlak naast de bestaande magazijnen. 

Waarom is dit zo’n halszaak?

Het Essers-bos is Europees beschermd als habitatgebied. Die bescherming houdt in dat het gebied enkel kan bebouwd worden als er geen alternatieven zijn en er sprake is van een groot openbaar belang. Alternatieven zijn er wel, zoals hierboven beschreven. Een groot openbaar belang niet. De Europese wetgeving stelt duidelijk dat een privaat economisch belang van één bedrijf niet hetzelfde is als een groot openbaar belang. Het aanleggen van een overstromingsgebied om zo de bevolking te beschermen tegen overstromingen, is wel een voorbeeld van een groot openbaar belang. 

Als er nu een Europees beschermd bos gekapt wordt voor het economisch belang van één bedrijf, valt er een dominosteen. Dat is een gevaarlijk precedent: als het op papier goed beschermde Essers-bos verdwijnt, is geen enkel stuk natuur in Vlaanderen nog veilig.

BOS+ Natuurpunt