Raad van State vernietigt RUP Chartreuse

Vorige week vernietigde de Raad van State het ruimtelijk uitvoeringsplan voor het Chartreusegebied in Brugge, gelegen in de groene gordel van Brugge, vlakbij de autostrade. Voormalig minister voor ruimtelijke ordening Dirk Van Mechelen en het stadsbestuur van Brugge wilden daar een hoofdkwartierenzone uitbouwen, een kantorenpark voor de hoofdzetels van grote bedrijven.

Omdat dit plan een aanslag is op de groene gordel rond Brugge en in strijd is met de principes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen – dat kantoren aan knooppunten van openbaar vervoer voorziet, niet aan de afrit van een autostrade – werd door vzw Groen een procedure opgestart bij de Raad. De Raad van State vernietigde het ruimtelijk uitvoeringsplan, omdat het een voorafname is op de afbakening van het stedelijk gebied Brugge.

Ondertussen ligt er een voorontwerp plan voor de afbakening van het stedelijk gebied Brugge op tafel. Daarin worden de kantoren van het Chartreusegebied samengevoegd met het nieuwe voetbalstadion van Club Brugge en de daar bijhorende winkels. Dit alles moet geïntegreerd worden in één multifunctionele zone. Hoe dat juist moet gebeuren is vooralsnog onduidelijk. Wel duidelijk is dat het milieueffectenrapport voor de afbakening van het stedelijk gebied net stelt dat de combinatie van een voetbalstadion met winkels en een kantorenpark zal zorgen voor “niet te milderen significant negatieve effecten”…