Reactie milieubeweging op studie ELIA: “Kernuitstap 2025 is gouden kans voor hernieuwbare energie”

Elia, de beheerder van het stroomnet heeft vandaag haar visie voor de Belgische energietoekomst gepubliceerd. In die studie laat Elia er geen twijfel meer over bestaan: een toekomst zonder kernenergie na 2025 is mogelijk. De scenario’s die Elia voorstelt liggen dicht bij wat de milieubeweging al jaren voorstelt, namelijk de snellere uitbouw van hernieuwbare energie met een minimum aan efficiënte gascentrales. 

“Dat een belangrijke actor als Elia tot nagenoeg dezelfde conclusies komt, is goed nieuws. Het is nu aan beleidsmakers om deze visie om te zetten in de praktijk. De nodige investeringen nog verder uitstellen betekent schuldig verzuim, want het brengt onze energiebevoorrading in het gedrang”, zegt Jan Vande Putte, energie-expert bij Greenpeace.

"Hoe sneller we zon en wind uitbouwen, hoe minder gas we zullen nodig hebben.”

Sneller zon en wind, minder gas

Elia maakt duidelijk dat er nieuwe, efficiënte gascentrales nodig zijn om de kerncentrales te kunnen sluiten. Arnaud Collignon, beleidsmedewerker energie bij Inter-environnement Wallonie (IEW) nuanceert: “De ondersteuning van nieuwe gascentrales is slechts zinvol als we tegelijk de kernuitstap handhaven en volop inzetten op hernieuwbaar en energie-efficiëntie. Het één kan niet zonder het ander. Want hoe sneller we zon en wind uitbouwen, hoe minder gas we zullen nodig hebben.”

"Door tijdig te investeren kan ons land immers een sleutelrol opnemen in de uitbouw van een Europees energiesysteem dat steunt op hernieuwbare energie."

Kernuitstap 2025 is gouden kans voor hernieuwbare energie

De milieubeweging is vooral verheugd dat ook Elia de kernuitstap tegen 2025 beschouwt als een gouden kans. Door tijdig te investeren kan ons land immers een sleutelrol opnemen in de uitbouw van een Europees energiesysteem dat steunt op hernieuwbare energie.

Jan Vande Putte besluit: “Door zon- en windenergie snel te laten groeien, onze energie-efficiëntie te verbeteren, de verbindingen met de buurlanden te versterken en oude gascentrales te vervangen door efficiëntere modellen, kunnen de stokoude steenkool- en kerncentrales in de buurlanden én België sluiten zonder dat het licht uitgaat.”

Energiescenario Ourenergyfuture

De milieuorganisaties BBL, Greenpeace, IEW en WWF publiceerden in 2014 een gedetailleerd energiescenario uitgewerkt door het studiebureau 3E. Een update van deze studie werd gepubliceerd in 2016: bit.ly/OurEnergyFuture-2016.

Kernuitstap Greenpeace

Meer over Kernuitstap